Video natečaj

Pravila in pogoji

  • glavna tema video posnetka in fotografije naj bo pitna voda in podnebne spremembe
  • na natečaju lahko sodelujejo učenci osnovnih šol ne glede na starost
  • rok za oddajo video posnetkov je 5.4.2020
  • video posnetek naj bo dolg največ 3 minute in posnet v lokalnem okolju
  • video posnetke lahko oddate osebno ali pošljite na naslov Mariborski vodovod, Jadranska 24, Maribor ali pa jih naložite na spletno stran Mariborskega vodovoda. Navodilo za nalaganje video posnetka na spletno stran bo objavljeno na spletni strani Mariborskega vodovoda.
  • učenci oz. njihovi mentorji morajo izpolniti in skupaj z video posnetkom oddati izjavo o avtorstvu in varovanju osebnih podatkov. Video posnetki so avtorsko delo. V skladu z izjavo o avtorstvu morajo biti vsi navedeni kandidati, ki video posnetek oddajo, tudi avtorji video posnetka. Izjava se nahaja v prilogi
  • organizator si pridržuje pravico do brezplačne objave video posnetkov
  • šola mora predhodno pridobiti pisna soglasja staršev za sodelovanje otrok na natečaju. Ta soglasja hrani šola in jih po potrebi predloži organizatorju natečaja. Šola bo prav tako predhodno pridobila pisna soglasja staršev za obdelavo osebnih podatkov otrok skladno z veljavno zakonodajo s področja varovanja osebnih podatkov za namene sodelovanja na natečaju (npr. objava na spletni strani projekta, na družabnih omrežjih, sodelovanje in udeležba na zaključnem dogodku ipd.)

Izbrani video posnetki bodo nagrajeni in predvajani ob dogodku, ki ga organiziramo ob svetovnem dnevu voda 28.3.2020. O vseh podrobnosti bomo prijavljene obveščali preko elektronske pošte zato ne pozabite pripisati svojega elektronskega naslova. Za morebitna pojasnila se obrnite na ga. Klepec Hlebič na elektronski naslov sebastjana.klepec@mb-vodovod.si ali na telefonsko številko 02 320 77 88. Bodite kreativni in izkoristite priložnost, da tudi vi in vaši učenci doprinesete k pozitivnim spremembam.