Izvedba zamenjave ali popravila priključka

Vodovodni priključek je last lastnika oziroma lastnikov objekta, ki ga s pitno vodo oskrbuje upravljavec in to od priključka na ulični vod-napajalni vod do vodomera, vzdržuje ga pa upravljavec javne službe iz stroškov omrežnine. Omrežnina je del cene, ki vključuje stroške javne infrastrukture javne službe oskrbe s pitno vodo.

Elementi hišnega priključka

 • Št.1: ulični cevovod
 • Št. 2: navrtalni oklep s pipo
 • Št: 3: matična tuljava
 • Št. 4: PC koleno
 • Št. 5: spojna cev
 • Št. 6: cestni zaklopnik
 • Št. 7: vgradna garnitura
 • Št. 8: cestna kapa
 • Št. 9: betonski kolač
 • Št. 10: podstavek
 • Št. 11: spojka
 • Št. 12: ventil
 • Št. 13: R-kos
 • Št. 14: matični privoj
 • Št. 15: vodomer
 • Št. 16: distančni komad
 • Št. 17: ventil z nepovratno loputo in izpustno pipico
 • Št. 18: konzola
 • Št. 19: vijaki za pritrditev konzole
 • Št. 20: zaščitna cev
 • Št. 21: signalna cev HP
 • Št. 22: nosilec signalne tablice HP

Navodilo za uporabo vodovodnega priključka

Navodilo

Postopek pri popravilu ali zamenjavi vodovodnega priključka (intervencija):

- ugotovitev napake in ocenitev potrebnega posega,
- dogovor o načinu in obsegu odprave napake ali zamenjave priključka (gradbena dela, montažerska dela),
- dogovor s stranko o dinamiki posega,
- izvedba in kontrola,
- stranke obvestimo o možnosti zamenjave hišnih priključkov tudi v primerih kadar se v ulicah ali naseljih
- zamenjuje glavni vod, ter jim predlagamo konkretne rešitve glede na stanje priključkov.

Miran Grušovnik

Referent za obnovo priključkov

02 320 77 93


Mobilna št.: 031 732 704