1Kakšen je rok za izdajo projektnih pogojev in mnenj?
Projektni in drugi pogoji:
Mnenjedajalec izda projektne in druge pogoje v 15 dneh od prejema zahteve za izdajo projektnih in drugih pogojev, razen če je v posebnem zakonu določen daljši rok, vendar ne več kot 60 dni od prejema zahteve za izdajo projektnih in drugih pogojev.

Mnenja:
Mnenjedajalec mora mnenje izdati v 15 dneh od prejema popolne zahteve za izdajo mnenja, razen če je v posebnem zakonu predpisan daljši rok. Pri nepopolni zahtevi za izdajo mnenja mnenjedajalec zahteva dopolnitev v desetih dneh od prejema zahteve, sicer se šteje, da je zahteva za izdajo mnenja popolna.
2Na kakšen način lahko oddam zahtevek za izdajo projektnih in drugih pogojev ali mnenja?
Stranka lahko zahtevek odda osebno v sprejemni pisarni na sedežu podjetja na Jadranski cesti 24, 2000 Maribor ali jo pošlje preko navadne pošte.
3Kako je možno dvigniti projektne pogoje ter mnenja?
Stranka lahko dvigne projektne in druge pogoje ali mnenje osebno v pisarni tajništva (soba 04, pritličje) na sedežu podjetja na Jadranski cesti 24, 2000 Maribor ali ji pošljemo preko navadne pošte.