Kontrola tesnosti cevovodov

V prvi polovici leta 2013 smo dejavnost kontrolnega organa razširili na, Kontrolo tesnosti cevovodov (priloga k akreditacijski listini). Akreditirani smo po standardu SIST EN (805:2000) za preizkušanje tesnosti novo zgrajenih cevovodov. Kontrolo tesnosti izvajamo na novozgrajenih vodovodnih cevovodih (Lito železo, PEHD, Jeklo, …)
Kontrolo tesnosti cevovodov izvajamo na terenu po predhodnem dogovoru. Naročilo in projektno dokumentacijo oddate v TOS (tehnično operativni sektor) vsak delovnik med 7. in 14. uro, ali po elektronski pošti danilo.cajnkar@mb-vodovod.si. Za dodatne informacije se obrnite na Janeza Plavčaka janez.plavcak@mb-vodovod.si