Kontrola tesnosti vodovodov

V prvi polovici leta 2013 smo dejavnost kontrolnega organa razširili na Kontrolo tesnosti vodovodov. Mariborski vodovod je akreditiran pri Slovenski akreditaciji s številko akreditacije K-031 na področju kontrole (SIST EN ISO/IEC 17020, tip C). Kontrolo tesnosti izvajamo na novozgrajenih vodovodih (Lito železo, PEHD, Jeklo, …)
Kontrolo tesnosti vodovodov izvajamo na terenu po predhodnem dogovoru. Naročilo in projektno dokumentacijo oddate v TOS (tehnično operativni sektor) vsak delovnik med 7. in 14. uro, ali po elektronski pošti danilo.cajnkar@mb-vodovod.si. Za dodatne informacije se obrnite na: Janez Plavčak, elektronska pošta: janez.plavcak@mb-vodovod.si