Vodstvo

Uprava Miran Jug direktor
Vodstveni kader Boštjan Erjavec vodja Sektorja črpanja vode
Goran Anders vodja Sektorja informatike
Nadzorni svet Rok Mezgec predsednik
Leonida Polajner namestnica predsednika
Avgust Zavernik član
Željko Vogrin član
Sanja Gerdak članica (predstavnica zaposlenih)
Ida Podgorelec Županec članica (predstavnica zaposlenih)
Skupščina Mestna občina Maribor
Občina Hoče-Slivnica
Občina Rače-Fram
Občina Miklavž na Dravskem polju
Občina Duplek
Občina Ruše
Občina Starše
Občina Lenart
Občina Selnica ob Dravi
Občina Šentilj
Občina Lovrenc na Pohorju
Občina Pesnica
Občina Kungota
Občina Sveta Trojica v Slov. Goricah
Občina Sveti Jurij v Slov. Goricah
Občina Benedikt
Občina Sveta Ana
Občina Cerkvenjak
Občina Gornja Radgona