Vodstvo

Uprava: direktor Miran Jug, univ. dipl. inž. stroj.
   
Vodstveni delavci:  
 
  tehnično operativni sektor in Peter Levstek, dipl. inž. gr.  
  razvojni sektor  
 
  sektor črpanja vode Boštjan Erjavec, mag. posl. inf.
     
Nadzorni svet:  
  predsednik Rok Mezgec  
  namestnica predsednika Leonida Polajnar  
  član Avgust Zavernik  
  član Željko Vogrin  
  predstavnici zaposlenih: Sanja Gerdak  
  Ida Podgorelec Županec  
   
Skupščina: Mestna občina Maribor  
  občina Hoče-Slivnica  
  občina Rače – Fram  
  občina Miklavž na Dravskem polju  
  občina Duplek  
  občina Ruše  
  občina Starše  
  občina Lenart  
  občina Selnica ob Dravi  
  občina Šentilj  
  občina Lovrenc na Pohorju  
  občina Pesnica  
  občina Kungota  
  občina Sv.Trojica v Slov. goricah  
  občina Sv. Jurij v Slov. Goricah  
  občina Benedikt  
  občina Sveta Ana  
  občina Cerkvenjak  
  občina Gornja Radgona