Vodstvo

 

Uprava: direktor Miran Jug, univ. dipl. inž. stroj.
   
Vodstveni delavci: gospodarsko računovodski sektor Sergej Danč, mag. posl. ved  
  sektor priprave dela dr. Milka Pungartnik, mag.ekon.in posl. ved
  tehnično operativni sektor in Peter Levstek, dipl. inž. gr.  
  razvojni sektor  
  pravno kadrovska služba mag. Maja Lukič, univ. dipl. prav.
  sektor informatike Bojan Erker, univ. dipl. inž. str.
  sektor črpanja vode Boštjan Erjavec, mag. posl. inf.
     
Nadzorni svet: predsednik Damijan Škrinjar  
  namestnica predsednika Melita Petelin  
  član Zvonko Fištravec  
  član Matjaž Štandeker  
  predstavnici zaposlenih: mag. Lea Kosi Kovačič  
  Anton Krajnc  
   
Skupščina: Mestna občina Maribor  
  občina Hoče-Slivnica  
  občina Rače – Fram  
  občina Miklavž na Dravskem polju  
  občina Duplek  
  občina Ruše  
  občina Starše  
  občina Lenart  
  občina Selnica ob Dravi  
  občina Šentilj  
  občina Lovrenc na Pohorju  
  občina Pesnica  
  občina Kungota  
  občina Sv.Trojica v Slov. goricah  
  občina Sv. Jurij v Slov. Goricah  
  občina Benedikt  
  občina Sveta Ana  
  občina Cerkvenjak  
  občina Gornja Radgona