Zamenjava vodomerov

Rok za redne overitve vodomerov znaša 5 let. Vsaka stranka je obveščena, zaradi uskladitve termina menjave vodomera. Ob menjavi vodomera monter preveri tesnost priključka, ter stanje merilnega mesta morebitne pomanjkljivosti obravnava služba za obnovo in vzdrževanje priključkov.
Visit Us On Facebook