Zamenjava vodomerov

Rok za redne overitve vodomerov znaša 5 let. Vsaka stranka je obveščena, zaradi uskladitve termina menjave vodomera. Ob menjavi vodomera monter preveri tesnost priključka, ter stanje merilnega mesta morebitne pomanjkljivosti obravnava služba za obnovo in vzdrževanje priključkov.