Zakonodaja

Pravilnik za projektiranje, tehnično izvedbo in uporabo javnega vodovodnega sistema

Pravilnik za projektiranje, tehnično izvedbo in uporabo javnega vodovodnega sistema (MUV št. 20/2019)