OSKRBA S PITNO VODO

Mesto Maribor s širšo okolico je oskrbovano z naravno pitno vodo, katere vir je podzemna voda. Manjši vodovodni sistemi v upravljanju Mariborskega vodovoda se napajajo iz lokalnih vodnih virov, kjer je vodni vir podzemna voda, zajeta v obliki izvirov.
Geografsko območje, kjer Mariborski vodovod vrši oskrbo s pitno vodo, je razdeljeno na oskrbovalna območja. Nekatera oskrbovalna območja so oskrbovana iz enega črpališča, na nekatera pa, v odvisnosti od hidravličnih razmer na vodovodnem omrežju, priteka pitna voda iz več različnih črpališč. Z iskalnikom »Kakšno vodo pijemo?« lahko poiščete oskrbovalno območje, kjer živite in izveste več koristnih informacij, ki so vezane na to oskrbovalno območje.

Skladno z veljavno zakonodajo se izvaja notranji nadzor skladnosti pitne vode na vseh oskrbovalnih območjih, ki so v upravljanju Mariborskega vodovoda. Spremljanje skladnosti pitne vode se izvaja skladno z določili Uredbe o pitni vodi (Ur. l. RS, št. 61/23) in do 31. 12. 2028 skladno z določili 10., 11., 12., 13. in 14. člena Pravilnika o pitni vodi (Ur. l. RS, št. 19/04, 35/04, 26/06, 92/06, 25/09, 74/15, 51/17). Redno se jemlje vzorce tako za mikrobiološka kot tudi kemijska preskušanja pitne vode.