CENTRALNA ČISTILNA NAPRAVA MARIBOR

Centralna čistilna naprava (CČN) je infrastruktura namenjena čiščenju komunalnih in padavinskih odpadnih voda, preden se te vode izpustijo nazaj v okolje. Glavni cilj centralne čistilne naprave je zmanjšati onesnaženost vode, zaščititi javno zdravje in ohraniti okolje.

Centralna čistilna naprava Maribor (kratica: CČN Maribor) se nahaja v Dogošah, med staro strugo reke Drave in kanalom hidroelektrarne Zlatoličje.

  • 10. junij 2002 – pričetek obratovanja pod koncesionarjem Aquasystems
  • 11. junij 2024 – preide v last Mestne občine Maribor in v upravljanje Mariborskega vodovoda iz Skupine JHMB

Tehnične lastnosti CČN Maribor

Zmogljivost CČN Maribor je 195.000 populacijskih enot (PE), z možnostjo razširitve na 285.000 PE. 1 PE ustreza onesnaženju, ki ga povzroči 1 prebivalec na dan. Kapaciteta CČN za biološko čiščenje znaša 5000 m³/h, za predčiščenje in črpanje v kanal HE Zlatoličje pa 7000 m³/h.

Procesi čiščenja odpadnih voda

Na CČN Maribor poteka čiščenje odpadne vode na treh ravneh:

  1. Mehansko čiščenje odpadne vode – odstranjevanje grobih delcev iz odpadne vode, črpanje odpadne vode, sprejem in mehansko čiščenje odpadnih vod iz greznic, vzorčenje in meritve pretoka, čiščenje zraka iz zaprtih prostorov predčiščenja.
  2. Biološko čiščenje odpadne vode – razgradnja ogljikovih, dušikovih in fosforjevih spojin s pomočjo mikroorganizmov, dodatno odstranjevanje fosforja z dodajanjem koagulantov, vnos zraka z mešanjem, usedanje blata, črpanje odvečnega blata, vzorčenje in meritve pretoka.
  3. Obdelava blata – flotacija z nasičenim zrakom, skladiščenje in priprava polielektrolita, dehidracija blata s centrifugiranjem ter stabilizacija blata z dodajanjem živega apna.

Pomembnost delovanja CČN Maribor

Varovanje vodnih virov – CČN Maribor zmanjšuje količino onesnaževalcev, ki vstopajo v reko Dravo, s čemer ščiti vodni ekosistem.

Javno zdravje – čiščenje odpadnih voda preprečuje širjenje bolezni, ki jih povzročajo mikrobiološki patogeni in kemikalije.

Okoljska regulativa – CČN Maribor pomaga mestu in industriji izpolnjevati okoljske standarde in predpise.

CČN Maribor je v dobrem stanju in je ključna za varovanje okolja in javnega zdravja. S stalnim razvojem in izboljšavami tehnologij lahko ta naprava še naprej zagotavlja čistejše vode in prispeva k trajnostnemu upravljanju vodnih virov.