Dezinfekcija

klorni šok vodovodnih inštalacij za potrebe tehničnih prevzemov

Izvajamo vse vrste dezinfekcij-klornih šokov in sicer:

- cevovodi vseh dimenzij (novogradnje, po večjih prelomih ali drugih havarijah)

- vse vrste poslovnih, stanovanjskih objektov (novogradnje, adaptacije, po daljši neuporabi objektov)

- toplovodni sistemi vključno z bojlerji v kotlovnicah.

Dodatno nudimo storitve mehanskega čiščenja in dezinfekcije celotnih sistemov vodovodov (izviri, nabire, zajetja, razbremenilniki, vodohrani, povezovalni cevovod do končnega uporabnika).

Priprava kompletne dokumentacije za tehnični prevzem.

Reference:

Več kot30 let delovnih izkušenj