Pogosta vprašanja

ZAKAJ SE VODA DEZINFICIRA
Poglavitni namen dezinfekcije pitne vode (med drugim se za dezinfekcijo pitne vode uporablja tudi kloriranje) je preprečevanje širjenja nalezljivih bolezni, ki jih povzročajo mikroorganizmi, ki živijo in se razmnožujejo v pitni vodi.

Pri dezinfekciji se del dezinfekcijskega sredstva porabi za oksidacijo organskih i anorganskih snovi. Pomemben je kontaktni čas vode z dezinfekcijskim sredstvom, ki mora na primer pri dezinfekciji s plinskim klorom trajati približno 30 minut.

Po zaključku reakcije mora voda v vodovodnem omrežju obdržati nekaj preostanka, v primeru dezinfekcije s plinskim klorom reziduala klora. Prisotnost le – tega v vodi je pokazatelj uspešnosti dezinfekcije in dokaz, da je pitna voda varna pred morebitno kontaminacijo.
ZAKAJ IZ PIPE PRITEČE BELA VODA?
Večina uporabnikov zmotno misli, da je bela obarvanost pitne vode, ki jo natočimo v kozarec posledica prekomerne koncentracije klora v vodi. Bela obarvanost je zgolj fizikalni pojav številnih majhnih zračnih mehurčkov, ki nastanejo kot posledica raztopljenega zraka v vodi, ki je pod pritiskom.

Ob iztekanju vode iz pipe se pritisk sprosti, kar povzroči delno izločanje v vodi raztopljenega zraka. Če takšno vodo natočimo v čist kozarec, lahko že po nekaj sekundah opazimo dvigovanje mehurčkov proti površini (bistrenje od spodaj navzgor) in če kozarec prislonimo še k ušesu, zaslišimo rahlo šumenje.

Voda v kozarcu se nato popolnoma zbistri.
ZAKAJ IZ PIPE OBČASNO PRITEČE RJAVA VODA?
Rjavo - rdeča obarvanost pitne vode je dokaj pogost pojav, ki ga zaznajo uporabniki. Gre za posledico različnih »nepravilnosti«.

Lahko gre za posledico:
 • uporabe manj kvalitetnih pocinkanih železnih cevi v interni instalaciji (pri uporabnikih), ki rjavijo. Voda ob odsotnosti uporabnika stoji v ceveh in odmaka rjo in vodni kamen. Posledica se pokaže kot rjavo – rdeče obarvana pitna voda, zaznati je mogoče drobne delce,
 • prisotnosti železa v pitni vodi. Železo se nahaja v vodi tudi v topni obliki, ob prisotnosti kisika pa preide v netopno obliko in se izloči v obliki usedlin rje, ki se nabirajo v notranjosti vodovodnih cevi in povzročajo rjave sledi na umivalnikih. Same po sebi usedline za zdravje niso škodljive,
 • obarvanosti, ki se pojavi po večjih popravilih okvar na vodovodnem omrežju.

Najpogosteje opazimo rjavo obarvanost vode zjutraj ali po daljši neuporabi vode (na primer, ko pridemo iz službe ali smo dlje časa odsotni). V kolikor ta pojav opazimo, izperimo interno instalacijo. To storimo tako, da vodo pustimo na končnem mestu prosto teči vsaj 10 minut. Obarvanost praviloma izgine. V nasprotnem primeru pokličemo upravitelja vodovodnega sistema in ga obvestimo o nepravilnosti.
ZAKAJ SE V VODI POJAVLJAJO USEDLINE PESKA IN VODNI KAMEN?
Vzrok za prisotnost peska v pitni vodi je lahko v interni instalaciji uporabnika ali v vodovodnem omrežju. S spremembo temperature (segrevanjem) vode v interni instalaciji uporabnikov se v vodi raztopljena kalcij in magnezij izločita iz vode v obliki vodnega kamna.

Temperatura, kjer se prične izločanje vodnega kamna je različna in je odvisna od celotne kemijske sestave vode. Z višanjem temperature, odlaganje vodnega kamna strmo narašča. Vodni kamen se nato počasi nabira na stenah cevi interne instalacije, na grelcih in sanitarnih armaturah in tudi, kar najpogosteje uporabniki opazimo kot »pesek« na mrežicah vodovodnih pip.

Pesek pa lahko tudi (redko) zaide v vodovodno omrežje iz črpališč, saj Mariborski vodovod d.d. črpa vodo iz vodnih virov v gramoznih nanosih.

Delci peska na "mrežici" pipe Ali je vzrok za prisotnost peska v interni instalaciji ali v vodovodnem sistemu lahko ugotovimo s preprostim poskusom raztopitve delcev v čistilnem sredstvu za odstranjevanje vodnega kamna, ki ga imamo skoraj v vsakem gospodinjstvu. Običajno so ti delci namreč delci vodnega kamna, ki nastajajo kot posledica porušenja karbonatnega ravnotežja v interni instalaciji, največkrat zaradi segrevanja vode. Čim višjo trdoto ima voda, tem več vodnega kamna se iz nje izloči. V primeru, da je vzrok v internem omrežju in da gre za vodni kamen, se bodo delci on prisotnosti čistila raztopili. V kolikor pride pesek v interno instalacijo iz vodovodnega omrežja, se ta v čistilnem sredstvu za vodni kamen ne bo raztopil. V tem primeru je potrebno obvestiti upravljavca vodovoda, ki bo ugotovil vzrok in izvedel vse ukrepe za zmanjšanje prisotnosti peska.

Trdoto največkrat izražamo z nemško trdotno stopnjo. Izražamo pa jo tudi z francoskimi trdotnimi stopinjami in mmol (mili moli na liter):

STOPINJA
NEMŠKE STOPINJE (°dH)

FRANCOSKE STOPINJE (°fH)

MMOL
zelo mehka voda
0 - 4
0 - 7
0 – 0,8

mehka voda
5 - 8
8 - 14
0,9 – 1,4

srednje trda voda
9 -16
15 - 28
1,5 – 2,8

trda voda
17 - 30
29 - 38
2,9 – 5,3

zelo trda voda
nad 31
nad 39
nad 5,3

(1°dH = 5,6 mg CaCO3 / liter vode)

Voda v omrežju, ki ga upravlja Mariborski vodovod d.d., je srednje trda do trda in znaša v povprečju 15 °N. Čim višjo trdoto ima voda, tem več vodnega kamna se iz nje izloči.
ZAKAJ SE POJAVLJA PESEK V VODI?
Vprašanje uporabnika:

Pred kratkim smo menjali hišni filter (najobčutljivejši, kar jih je moč nabaviti), pa nam pri tuširanju ali kuhanju iz pipe še vedno med vodo priteče veliko peska. Voda tudi ni čisto prozorna, ampak rahlo obarvana, filtre na armaturah pa moramo čistiti tedensko. Ko smo dali armature na servis, so vprašali, če živimo na vikendu, ker so tako uničene, stanujem pa skoraj v centru Maribora. Kaj storiti?

Odgovor:

V večini primerov gre za običajen pojav saj se s spremembo temperature vode (segrevanjem) v vodi raztopljena kalcij in magnezij izločita v obliki vodnega kamna (kar je vidno kot bela oborina na kuhinjskih loncih pri segrevanju vode). Z višanjem temperature, odlaganje vodnega kamna strmo narašča. Vodni kamen se nato počasi nabira na stenah cevi interne instalacije, na grelcih in sanitarnih armaturah ter se kasneje zaradi daljšega stanja vode v interni instalaciji ali spremembi tlaka v sistemu, lušči iz sten interne instalacije. Če se istočasno pojavi še kakšna izmed spodaj naštetih »nepravilnosti«, uporabniki najpogosteje to opazimo kot »pesek« na mrežicah vodovodnih pip.

Rjavo - rdeča obarvanost pitne vode je prav tako dokaj pogost pojav, zaznan pri uporabnikih.

Gre za posledico različnih »nepravilnosti«:
 • uporabe manj kvalitetnih pocinkanih železnih cevi v interni instalaciji (pri uporabnikih), ki rjavijo. Voda ob odsotnosti uporabnika stoji v ceveh in odmaka rjo in vodni kamen. Posledica se pokaže kot rjavo – rdeče obarvana pitna voda, zaznati je možno drobne delce, ki so na prvi pogled videti kot pesek (vodni kamen se naloži na cev, ki rjavi in »prevzame« barvo rje),
 • prisotnosti železa v pitni vodi. Železo se nahaja v vodi tudi v topni obliki, ob prisotnosti kisika pa preide v netopno obliko in se izloči v obliki usedlin rje, ki se nabirajo v notranjosti vodovodnih cevi in povzročajo rjave sledi na umivalnikih, straniščih in drugih sanitarnih elementih. Same po sebi usedline za zdravje niso škodljive.

Najpogosteje opazimo rjavo obarvanost vode zjutraj ali po daljši neuporabi vode (na primer ko pridemo iz službe ali smo dlje časa odsotni). V kolikor ta pojav opazimo interno instalacijo izperemo. To storimo tako, da vodo pustimo na končnem mestu prosto teči vsaj 10 minut. Obarvanost praviloma izgine.

V nasprotnem primeru pokličemo upravitelja vodovodnega sistema (Mariborski vodovod d.d., na telefonsko številko 02 320 77 88) in ga obvestimo o nepravilnosti. Upravitelj nam bo pomagal pri iskanju rešitve na našo težavo..
Kristali vode
Človeško telo potrebuje vsaj dva litra vode dnevno, ob naporih tudi več. Voda krepi telo, poživlja duha in pomaga vzdrževati telesno težo. Primerjava s kristali vode mest kaže, da kristal Mariborske vode sodi v razred najlepših.

Preberi več
SKRB ZA INTERNO VODOVODNO NAPELJAVO
Uredba o pitni vodi (Ur. l. RS, št. 61/23) določa, da so interna vodovodna napeljava cevi, oprema in naprave, ki so nameščene med pipami, ki se običajno uporabljajo za pitno vodo v javnih in tudi v zasebnih prostorih, in odjemnim mestom. Za interno vodovodno napeljavo je odgovoren lastnik objekta oziroma upravljavec stavbe. Zaradi različnih vzrokov (zastajanje vode v interni vodovodni napeljavi, vgradnja neustrezni materialov, nestrokovno izvedena dela in podobno) lahko pride tudi do sprememb vrednosti parametrov v pitni vodi, ki predstavljajo tveganje za zdravje uporabnikov. Zato vam svetujemo, da za svojo interno vodovodno instalacijo dobro skrbite in jo redno vzdržujete ter upoštevate priporočilo Nacionalnega laboratorija za javno zdravje: https://nijz.si/moje-okolje/pitna-voda/priporocila-lastnikom-objektov-za-vzdrzevanje-interne-vodovodne-napeljave/
KAKO RAVNATI PO PREKINITVI OSKRBE S PITNO VODO
Do prekinitve oskrbe s pitno vodo lahko pride zaradi načrtovanih ali interventnih posegov v javno ali interno vodovodno napeljavo. Voda je po prekinitvi pogosto obarvana in motna. Če je prekinitev oskrbe s pitno vodo najavljena vnaprej zaradi vzdrževalnih del na javnem vodovodnem sistemu ali vašem priključku ali zaradi zamenjave vodomera, vam priporočamo, da se pred prekinitvijo oskrbe s pitno vodo zapre ventil za vodomerom in da poskrbite, da v objektu ne povzročite nikakršne porabe vode. Predvsem ne smete pozabiti, da v tem času ne smete uporabljati vode iz WC kotličkov. Namen tega ukrepa je, da ne prekinete vodnega stolpca v interni vodovodni napeljavi. Ventil za vodomerom odprite šele, ko se oskrba s pitno vodo ponovno vzpostavi in se razmere na javnem vodovodnem sistemu stabilizirajo. Ventil za vodomerom zaprite tudi, če je do prekinitve v interni vodovodni napeljavi že prišlo. Kako ravnati po prekinitvi oskrbe s pitno vodo?
 • Dokler oskrba s pitno vodo ni ponovno vzpostavljena, naj ostanejo pipe zaprte.
 • Ko je oskrba s pitno vodo ponovno vzpostavljena, je treba interno vodovodno napeljavo dobro sprati.
 • Počasi odprite ventil za vodomerom.
 • V prvem koraku poskrbite za spiranje na pipi, ki je najbližje vodomernemu mestu in kjer je nevarnost za zdravje najmanjša (na primer na vrtni pipi, v kleti), nato nadaljujte s spiranjem na vseh pipah, kot se oddaljujejo od vodomera, če je to potrebno.
 • WC kotličkov ne spirajte.
 • Pred spiranjem odstranite nastavke na pipah (mrežice oziroma perlatorje). Očistite jih ali po potrebi zamenjajte.
 • Pipo postavite v skrajni položaj, v katerem teče izključno hladna voda.
 • Na pipi spirajte intenzivno s turbulentnim tokom vsaj toliko časa, da se voda zbistri. Postopek lahko traja več minut. Turbulentni tok povzročamo z zaporednim hitrim zapiranjem in odpiranjem pipe.
 • Za kratek čas premaknite pipo tudi v skrajni položaj, v katerem teče izključno topla voda.
 • Dokler omrežje ne bo sprano, ne uporabljajte pralnih in pomivalnih strojev.
Pridobljeno na https://www.vokasnaga.si/informacije/kaksno-vodo-pijemo/kako-ravnati-po-prekinitvi-oskrbe-s-pitno-vodo
PRIPOROČILO UPRAVNIKOM VEČSTANOVANJSKIH OBJEKTOV ZA RAVNANJE PO PREKINITVI OSKRBE S PITNO VODO
Upravnikom priporočamo, da stanovalce v večstanovanjskih objektih pravočasno obvestijo o načrtovanih posegih v interno vodovodno napeljavo. Uporabnike naj se opozori, da lahko v času po ponovni vzpostavitvi oskrbe s pitno vodo opazijo obarvanost vode. Obveščanje o načrtovanih posegih v hišno vodovodno omrežje je naloga upravnika ali lastnikov objektov, obveščanje o načrtovanih posegih v javno vodovodno omrežje pa je naloga upravljavca vodovoda. Upravnik mora oceniti, ali bo spiranje po končanih posegih zadostovalo za varno oskrbo. v večini primerov je spiranje zadosten ukrep. V izjemnih, maloštevilčnih primerih pa je treba opozoriti stanovalce, da voda ni pitna, dokler upravnik ne izvede vseh ukrepov in se skladnost in zdravstvena ustreznost pitne vode ne dokaže z laboratorijskimi preskusi. Če je prekinitev oskrbe s pitno vodo najavljena vnaprej zaradi vzdrževalnih del na javnem vodovodnem sistemu ali vašem priključku ali zaradi zamenjave vodomera, vam priporočamo, da se pred prekinitvijo oskrbe s pitno vodo zapre ventil za vodomerom in da poskrbite, da v objektu ne povzročite nikakršne porabe vode. Predvsem ne sme nihče pozabiti, da v tem času ne sme uporabljati vode iz WC kotličkov. Namen tega ukrepa je, da ne prekinete vodnega stolpca v interni vodovodni napeljavi. Ventil za vodomerom odprite šele, ko se oskrba s pitno vodo ponovno vzpostavi in se razmere na javnem vodovodnem sistemu stabilizirajo. V tem primeru do sprememb organoleptičnih lastnostih pitne vode ne bo prišlo ali bodo vsaj manjšega obsega in obsežen ukrep spiranja morda ne bo potreben. Tudi v primeru nenačrtovane prekinitve oskrbe s pitno vodo vam priporočamo, da ventil za vodomerom zaprete in ga po vzpostavitvi previdno odprete in nadaljujete z ukrepi, kot je navedeno v nadaljevanju. Kako se upravnik pripravi na izvedbo spiranja? V primerih, ki imajo za posledico prekinitev oskrbe s pitno vodo v objektu, vam priporočamo:
 • V primeru okvare stanovalce v objektu pravočasno oziroma čimprej obvestite in jim pojasnite nastalo situacijo, možnost sprememb organoleptičnih lastnosti vode, potrebne ukrepe ter čas, v katerem bodo postopki izvedeni.
 • Proučite izvedbeni načrt interne vodovodne napeljave, vgrajen material in morebitne posebnosti.
 • Pripravite načrt spiranja omrežja, v katerem po zaključenih delih opredelite spiranje celotnega objekta po postopnih korakih. Sistematično spiranje je priporočljivo, opozarjamo pa, da ni vedno potrebno in da v večini primerov zadošča spiranje po posameznih stanovanjih, ne da bi se uporabniki usklajevali med seboj. Treba pa je poskrbeti za spiranje vseh, tudi nenaseljenih stanovanj.
 • V prvem koraku v večstanovanjskem objektu poskrbite za spiranje na pipi, ki je najbližja vodomernemu mestu (običajno v skupnih kletnih prostorih), ki naj traja toliko časa, da se voda zbistri.
 • Sistematično spiranje naj se v primerih, ko se zanj odločite, izvaja ločeno po nadstropjih od pritličja navzgor ter časovno ločeno po vertikalah, če je v vašem primeru to potrebno. Načrt naj obsega vsa stanovanja in druge uporabnike.
 • Spiranje v posamezni stanovanjski enoti naj se v prvem koraku izvaja na pipi, ki je najbližje skupnemu vodu, nato pa naj se izvede na vseh pipah. Spiranje naj bo intenzivno v sunkih s turbulentnim tokom. Turbulenco s sunki povzročamo z večkratnim zapiranjem in odpiranjem pip. Potreben čas spiranja je odvisen od ugotovljenih razmer. Voda naj se zbistri, kar lahko traja več minut, tudi 15 minut.
 • Intenzivnega spiranja vseh stanovanjskih enot hkrati ne priporočamo.
 • Pred pričetkom postopka s stanovalci dogovorite pokritje stroškov vode, ki je potreben za spiranje.
Kako naj sodelujejo stanovalci? Pri vzpostavitvi normalnih razmer po prekinitvi oskrbe morajo sodelovati tudi stanovalci. Svetujemo vam, da jim že pred načrtovanimi prekinitvami oskrbe s pitno vodo priporočite:
 • Dokler oskrba s pitno vodo ni ponovno vzpostavljena, naj ostanejo pipe zaprte.
 • Ne pozabite, da naj se WC kotličkov v času prekinitve oskrbe s pitno vodo ne uporablja.
 • Pred spiranjem odstranite mrežice oziroma perlatorje na pipah. Očistite jih ali po potrebi zamenjajte.
 • Po ponovni vzpostavitvi oskrbe s pitno vodo pred ponovno uporabo pitne vode v prehrambne namene v prvem koraku poskrbite za spiranje interne vodovodne napeljave na mestu, ki je najbližje skupnemu vodu. Pipo postavite v skrajni položaj, v katerem izteka izključno hladna voda.
 • WC kotličkov ne spirajte.
 • V drugem koraku poskrbite za spiranje na vseh pipah. Spiranje naj bo intenzivno v sunkih s turbulentnim tokom. Turbulenco s sunki povzročamo z večkratnim zapiranjem in odpiranjem pip. Čas spiranja je odvisen od ugotovljenih razmer in lahko traja več minut, tudi 15 minut.
 • Za kratek čas premaknite pipo tudi v skrajni položaj, v katerem teče izključno topla voda.
 • Dokler omrežje ne bo sprano, ne uporabljajte pralnih in pomivalnih strojev.
Predlagamo, da stanovalce o potrebnih ukrepih v času prekinitev oskrbe s pitno vodo seznanjate preventivno in ne zgolj v času, ko se prekinitve že zgodijo. Predlagamo, da lastnike stanovanj seznanite s priporočili za vzdrževanje hišnega vodovodnega omrežja (Nacionalnega inštituta za javno zdravje)  in jih upoštevate. Pridobljeno na https://www.vokasnaga.si/informacije/kaksno-vodo-pijemo/napotki-upravnikom-vecstanovanjskih-objektov-za-ravnanje-po
KAKO RAVNATI PO DALJŠEM OBDOBJU, KO VODA V INTERNI VODOVODNI NAPELJAVI ZASTAJA?
V času šolskih počitnic in dopustov, izrednih dogodkov ali začasne neuporabe objekta iz drugih razlogov se poraba pitne vode zmanjša ali v celoti prekine. Posledica je zastajanje vode v interni vodovodni napeljavi, to pa poveča tveganje za mikrobiološko in kemijsko neskladnost pitne vode. V vodi se lahko pojavita neprijeten vonj in okus, voda je lahko začasno tudi obarvana in motna. Preventivni ukrepi Da bi se izognili težavam pri zagotavljanju skladnosti in zdravstvene ustreznosti pitne vode, ko se uporaba objekta, aktivnosti ali delo v njem ponovno začne, lastnikom, upravnikom in odgovornim osebam objektov priporočamo, da do vzpostavitve običajnih razmer poskrbijo za osnovne preventivne ukrepe. Svetujemo, da poskrbite, da se voda v interni vodovodni napeljavi popolnoma izmenja vsaj enkrat na 7 dni. To storite s splakovanjem stranišč in z odprtjem vseh pip vsaj do stabilizacije temperature. Ukrepi pred ponovno uporabo Pred prvo ponovno uporabo pitne vode  je treba poskrbeti, da bodo ustrezne tehnične in higienske razmere v interni vodovodni napeljavi ponovno vzpostavljene. Spiranje je v večini primerov zadosten ukrep. Svetujemo vam, da:
 • preučite izvedbeni načrt interne vodovodne napeljave, vgrajen material in morebitne posebnosti;
 • pripravite načrt spiranja omrežja, v katerem opredelite spiranje celotnega objekta po postopnih korakih;
 • pred spiranjem odstranite nastavke na pipah (mrežice ali perlatorje). Očistite jih in po potrebi zamenjajte;
 • s spiranjem interne vodovodne napeljave pričnite na pipi, ki je najbližje vodomernemu mestu, nato pa nadaljujete s sistematičnim spiranjem ločeno po nadstropjih od pritličja navzgor ter časovno ločeno po vertikalah, če je v vašem primeru to potrebno. Načrt naj obsega vsa mesta, tudi tista, kjer se voda uporablja manj ali v območjih objektov, ki bodo še naprej neuporabljena;
 • spirajte s turbulentnim tokom vsaj 15 minut oziroma v odvisnosti od razmer vsaj do takrat, da se voda izmenja s svežo vodo iz javnega vodovodnega sistema, ni na pogled obarvana ali motna in njena temperatura ostane nespremenjena vsaj eno minuto. Turbulentni tok povzročite z zaporednim zapiranjem in odpiranjem pipe;
 • poskrbite tudi za intenzivno spiranje internega hidrantnega omrežja, če je neposredno vezano na interno vodovodno napeljavo.
Učinkovitost ukrepov lahko dokazujete z odvzemom vzorca za laboratorijsko preskušanje.  Glede na vaše dosedanje izkušnje in poznavanje razmer v interni vodovodni napeljavi se odločite, ali so za zagotavljanje varne oskrbe s pitno vodo potrebni tudi dodatni ukrepi, med katere uvrščamo dezinfekcijo interne vodovodne napeljave. Postopek lahko izvaja le za to usposobljena strokovna institucija. Redno vzdrževanje Za stalno varovanje zdravja uporabnikov je pomembno tudi redno vzdrževanje interne vodovodne napeljave. To vključuje naslednje ukrepe:
 • pred prvo dnevno uporabo naj voda na vsaki pipi teče vsaj dve minuti (curek naj bo enakomeren, srednje jakosti, debelosti svinčnika) oziroma toliko časa, da se temperatura vode ustali;
 • vsaj enkrat na 14 dni je treba na vseh pipah sneti in očistiti mrežice in druge nastavke. Nastavke očistite z vodo in odstranite vodni kamen;
 • kjer voda v interni vodovodni napeljavi zastaja, poskrbite za tedensko spiranje do stabilizacije temperature vode;
 • evidentirajte vse slepe rokave in jih odstranite, do njihove odstranitve pa enkrat na teden iz njih spirajte vodo;
 • če so v interno napeljavo vgrajene naprave za pripravo vode, filtri, mehčalci itd., jih skladno z navodili proizvajalca redno vzdržujte, saj lahko postanejo ugodno mesto za razmnoževanje mikroorganizmov. Priprave pitne vode ne priporočamo.
Na spletni strani Nacionalnega inštituta za javno zdravje preberite še Priporočila lastnikom objektov za vzdrževanje interne vodovodne napeljave (https://nijz.si/moje-okolje/pitna-voda/priporocila-lastnikom-objektov-za-vzdrzevanje-interne-vodovodne-napeljave/). Pridobljeno na https://www.vokasnaga.si/jp-voka-snaga/pitna-odpadna-voda/skrb-za-interno-vodovodno-napeljavo/kako-ravnati-po-daljsem-obdobju
NAVODILA IN PRIPOROČILA NACIONALNEGA INŠTITUTA ZA JAVNO ZDRAVJE ZA VARNO OSKRBO S PITNO VODO
Priporočila lastnikom objektov za vzdrževanje interne vodovodne napeljave: https://nijz.si/moje-okolje/pitna-voda/priporocila-lastnikom-objektov-za-vzdrzevanje-interne-vodovodne-napeljave/

Priporočila lastnikom objektov o ukrepih za zmanjšanje in odpravo tveganja, če je vzrok neskladnosti pitne vode interna vodovodna napeljava: https://nijz.si/moje-okolje/pitna-voda/priporocila-lastnikom-objektov-o-ukrepih-za-zmanjsanje-in-odpravo-tveganja-ce-je-vzrok-neskladnosti-pitne-vode-interna-vodovodna-napeljava/

Priporočila lastnikom objektov o ukrepih za zmanjšanje in odpravo tveganja, če je vzrok povišanih koncentracij svinca v pitni vodi interna vodovodna napeljava: https://nijz.si/moje-okolje/pitna-voda/priporocila-lastnikom-objektov-o-ukrepih-za-zmanjsanje-in-odpravo-tveganja-ce-je-vzrok-povisanih-koncentracij-svinca-v-pitni-vodi-interna-vodovodna-napeljava-nacin-uporabe/

Preprečevanje razmnoževanja legionel v internih vodovodnih napeljavah: https://nijz.si/moje-okolje/pitna-voda/preprecevanje-razmnozevanja-legionel-v-internih-vodovodnih-napeljavah/

Priporočila za izvedbo toplotnega šoka (dezinfekcija s toploto) pri obvladovanju razmnoževanja legionel v interni vodovodni napeljavi: https://nijz.si/moje-okolje/pitna-voda/priporocila-za-izvedbo-toplotnega-soka-dezinfekcija-s-toploto-pri-obvladovanju-razmnozevanja-legionel-v-interni-vodovodni-napeljavi/

Priporočila za ravnanje pri oskrbi s pitno vodo s cisternami: https://nijz.si/moje-okolje/pitna-voda/priporocila-za-ravnanje-pri-oskrbi-s-pitno-vodo-s-cisternami/

Priporočila za higiensko ravnanje in shranjevanje pitne vode pri končni distribuciji oskrbe s cisternami: https://nijz.si/moje-okolje/pitna-voda/priporocila-za-higiensko-ravnanje-in-shranjevanje-pitne-vode-pri-koncni-distribuciji-oskrbe-s-cisternami/

Navodila o prekuhavanju vode: https://nijz.si/moje-okolje/pitna-voda/navodila-o-prekuhavanju-vode/

Priporočila za uporabo vode ob izdanem ukrepu prekuhavanja vode: https://nijz.si/moje-okolje/pitna-voda/priporocila-za-uporabo-vode-ob-izdanem-ukrepu-prekuhavanja-vode/

Priporočamo vam, da informacije, pomembne za varno oskrbo s pitno vodo, poiščete tudi na spletnih straneh Nacionalnega inštituta za javno zdravje v rubriki Področja dela, Moje okolje, Pitna voda (https://nijz.si/moje-okolje/pitna-voda/)
OBVEŠČANJE UPORABNIKOM O LETNEM POROČILU

Skladno z določili Uredbe o pitni vodi (Ur.l. RS, št.: 61 / 2023) vas obveščamo, da bo do 31. marca na spletni strani Mariborskega vodovoda objavljeno letno poročilo o pitni vodi. Letno poročilo bo med drugim vsebovalo informacije o izmerjenih vrednosti parametrov pitne vode iz Priloge 1 Uredbe o pitni vodi.

Uporabnike pozivamo, da preko aplikacije Moja voda na dlani dostopajo do podatkov o cenah vode, količinah porabljene vode na obračunsko obdobje ter primerjavi trenutne porabe s povprečno. Aplikacija je na voljo na spletni strani https://www.mb-vodovod.si/.

Uporabnike pitne vode, še posebej pa lastnike, upravnike ali upravljavce prednostnih prostorov (zlasti vrtcev, šol, bolnišnic in drugih zdravstvenih ustanov, živilskih obratov, dijaških in študentskih domov, domov za starejše, restavracij, barov, stavb z nastanitvenimi zmogljivostmi, športnih centrov, ustanov za prostočasne dejavnosti in rekreacijo, zavodov za prestajanje kazni, sanitarnih objektov in sklopu kampov, itd.) pozivamo, da se prijavijo na spremljanje naše spletne strani in Facebook strani Mariborski vodovod JHMB. Na tak način bodo obveščeni o morebitni omejitvi ali prepovedi uporabe pitne vode ter o prekinitvi oskrbe s pitno vodo.

Vabimo vas, da za aktualne informacije obiščete spletno stran https://www.mb-vodovod.si/ ter nas spremljate na Facebook strani Mariborski vodovod JHMB. Na omenjeni spletni strani najdete tudi podatke iz Priloge 4 Uredbe o pitni vodi.

Priporočamo vam, da informacije, pomembne za varno oskrbo s pitno vodo, poiščete tudi na spletni strani Nacionalnega inštituta za javno zdravje, na povezavi https://nijz.si/moje-okolje/pitna-voda/.

CENA PITNE VODE
 
občina Datum uveljavitve potrjena cena na občini
vodarina omrežnina vodarina
EUR/m3 EUR/mesec EUR/l
*GOR.  RAD. 1.01.2024                    1,2264                      8,53       0,0012264
PESNICA 1.07.2023                    1,1762                      7,50       0,0011762
MIKLAVŽ 1.06.2023                    0,9016                      5,79       0,0009016
BENEDIKT 1.07.2023                    1,1479                      8,28       0,0011479
SV.ANA 1.07.2023                    1,1479                      9,50       0,0011479
SV.JURIJ 1.07.2023                    1,1479                      8,36       0,0011479
SV.TROJICA 1.06.2023                    1,1479                    10,02       0,0011479
LENART 1.07.2023                    1,1479                      8,24       0,0011479
CERKVENJAK 1.07.2023                    1,1479                      7,09       0,0011479
MARIBOR 1.07.2023                    0,9984                      3,66       0,0009984
HOČE 1.07.2023                    1,0662                      5,36       0,0010662
ŠENTILJ 1.05.2023                    1,4957                      8,54       0,0014957
RUŠE 1.07.2023                    1,0432                      5,29       0,0010432
KUNGOTA 1.07.2022                    1,4385                      9,71       0,0014385
SELNICA 1.06.2023                    1,0766                      9,89       0,0010766
DUPLEK 1.01.2023                    1,4592                    10,86       0,0014592
*pri občini Gornja Radgona je cena potrjena na podlagi elaborata JP Prlekija Vse navedene ceno so brez DDV
 

NAČINI OBVEŠČANJA UPORABNIKOV

Skladno z določili Uredbe o pitni vodi (Ur.l. RS, št.: 61 / 2023) in Navodila o načinih obveščanja (Ur.l. RS, št.: 109 / 2023) mora Mariborski vodovod, javno podjetje, d.o.o.  uporabnike obveščati kadar:

 • ugotovi, da je pitna voda na mestu uporabe zdravstveno neustrezna ali neskladna zaradi interne vodovodne napeljave,
 • izda ukrepe omejitve ali prepovedi uporabe pitne vode oziroma prekinitve oskrbe s pitno vodo,
 • ministrstvo, pristojno za zdravje, izda upravljavcu vodovodnega dovoljenja za odstopanje od mejnih vrednosti parametrov iz Dela B Priloge 1 Uredbe o pitni vodi.

Načini obveščanja glede na vzroke in čas obveščanja so določeni v tabeli.

Člen Uredbe o pitni vodiVzrok za obveščanjeČas obveščanjaNačin obveščanja
12.Upravljavec vodovoda ugotovi, da je pitna voda neskladna ali zdravstveno neustrezna zaradi interne vodovodne napeljaveUpravljavec vodovoda najkasneje v 3 dneh po ugotovitvi obvesti lastnika oziroma upravljavca ali upravnika objekta. Če je treba razglasiti ukrep omejitve ali prepovedi uporabe pitne vode, pa najpozneje v 2 urah

1.     Telefonsko obvestilo

2.     Pisno obvestilo

3.     Obvestilo upravniku (če gre za večstanovanjski objekt)

17.Upravljavec vodovoda izda ukrep omejitve ali prepovedi uporabe pitne vodeOb začetku veljavnosti ukrepa, a najpozneje v 2 urah. Obvešča vsak dan do preklica. Obvesti se tudi o prenehanju izvajanja ukrepa omejitve ali prepovedi uporabe pitne vode.

1.     Radio Maribor

2.     Spletna stran upravljavca vodovoda oziroma občine

3.     Facebook upravljavca vodovoda oziroma občine

17.Upravljavec vodovoda izda ukrep prekinitve oskrbe s pitno vodoTakoj, ko je mogoče, a najpozneje v 24 urah po prekinitvi

1.     Radio Maribor

2.     Spletna stran upravljavca vodovoda oziroma občine

3.     Facebook upravljavca vodovoda oziroma občine

31.Ministrstvo za zdravje izda upravljavcu vodovoda dovoljenje za odstopanje od mejnih vrednosti parametrov iz Dela B Priloge 1 Uredbe o pitni vodiNa dan pridobitve dovoljenja, a najpozneje v 7 dneh

1.     Radio Maribor

2.     Spletna stran upravljavca vodovoda oziroma občine

3.     Facebook upravljavca vodovoda oziroma občine

Skladno z določili Uredbe o pitni vodi (Ur.l. RS, št.: 61 / 2023) in Navodila o načinih obveščanja (Ur.l. RS, št.: 109 / 2023)  je lastnik oziroma upravljavec ali upravnik objekta je odgovoren, da obvesti o neskladnosti vse uporabnike pitne vode v objektu in jim posreduje ustrezna navodila.

Vabimo vas, da za aktualne informacije obiščete spletno stran https://www.mb-vodovod.si/ ter nas spremljate na Facebook strani Mariborski vodovod JHMB.

Priporočamo vam, da informacije, pomembne za varno oskrbo s pitno vodo, poiščete tudi na spletni strani Nacionalnega inštituta za javno zdravje, na povezavi https://nijz.si/moje-okolje/pitna-voda/.