UPRAVA PODJETJA

NADZORNI SVET

Miran JUG, univ. dipl. inž. stroj.


Direktor

Člani nadzornega sveta:

Damijan Škrinjar - predsednik
Rok Mezgec - namestnik predsednika
Leonida Polajnar - namestnica predsednika
Avgust Zavernik - član
Ida Podgorelec Županec - članica (predstavnica delavcev)
Sanja Gerdak - članica (predstavnica delavcev)