UPRAVA PODJETJA

NADZORNI SVET

Miran JUG, univ. dipl. inž. stroj.


Direktor

Člani nadzornega sveta:

Damijan Škrinjar - predsednik
Leonida Polajnar - član
Avgust Zavernik - član
Rok Mezgec - član
Ida Podgorelec Županec - član (predstavnik delavcev)
Sanja Gerdak - član (predstavnik delavcev)