Uprava podjetja, nadzorni svet

UPRAVA PODJETJA

NADZORNI SVET

Miran JUG

Direktor

univ. dipl. inž. stroj.


Člani nadzornega sveta:

Damijan Škrinjar (predsednik)
Melita Petelin (namestnica predsednika)
Zvonko Fištravec
Matjaž Štandeker
Anton Krajnc - predstavnik delavcev
Lea Kosi Kovačič - predstavnica delavcev