Uprava podjetja, nadzorni svet

UPRAVA PODJETJA

NADZORNI SVET

Sergej DANČ

Direktor

magister poslovnih ved


Člani nadzornega sveta:

Damijan Škrinjar (predsednik)
Melita Petelin (namestnica predsednika)
Zvonko Fištravec
Matjaž Štandeker
Anton Krajnc - predstavnik delavcev
Lea Kosi Kovačič - predstavnica delavcev