UPRAVA PODJETJA

NADZORNI SVET

Miran JUG, univ. dipl. inž. stroj.


Direktor

Člani nadzornega sveta:

Damijan Škrinjar (predsednik)
Melita Petelin (namestnica predsednika)
Avgust Zavernik
Matjaž Štandeker
Ida Podgorelec Županec - predstavnik delavcev
Sanja Gerdak - predstavnica delavcev