Dejavnost družbe

Osnovne dejavnosti

 • Oskrba s pitno vodo
 • Odvajanje in čiščenje odpadnih padavinskih vod
 • Vzdrževanje priključkov
 • Vzdrževanje vodovodnega omrežja
 • Trajnostni razvoj vodooskrbe
 • Nadzor nad kvaliteto vode
 • Ozaveščanje uporabnikov
 • Zaščita vodnih virov

Dopolnilne dejavnosti

 • Novi priključki
 • Kontrola tesnoti
 • Investicijska dejavnost
 • Sončna elektrarna
 • Projekti
 • Počitniška dejavnost
 • Zakoličbe