Dejavnost družbe

  • Izdelava, umerjanje, servisiranje in prodaja vodomerov,
  • izvajanje gradbenih in montažnih del na vodovodnem omrežju,
  • trgovina na debelo s cevmi in inštalacijskim materialom za vodooskrbo,
  • projektiranje in tehnično svetovanje za področje vodooskrbe,
  • izdaja soglasij k projektni in gradbeni dokumentaciji ter priključitvi uporabnikov na javno vodovodno omrežje.