OBVESTILO POSAMEZNIKOM O IZVAJANJU VIDEONADZORA

 1. Kontaktni podatki upravljavca sistema videonadzora

MARIBORSKI VODOVOD, javno podjetje, d. o. o.

Jadranska cesta 24

2000 Maribor

Tel. št.: 02 320 77 00
Elektronska pošta: info@mb-vodovod.si
Spletni naslov: https://www.mb-vodovod.si/
 1. Podatki o pooblaščeni osebi za varstvo osebnih podatkov

Družba nima pooblaščene osebe za varstvo osebnih podatkov.

 1. Nameni, za katere se osebni podatki obdelujejo

Videonadzor na območju sedeža družbe, Jadranska cesta 24, 2000 Maribor in na območju črpališča Vrbanski plato, Vrbanska cesta 63, 2000 Maribor se izvaja z namenom, da se zagotovi višja stopnja varovanja ljudi in premoženja ter da se prepreči škoda in se v primeru nastanka škode ugotovijo okoliščine za nastanek škode. Takšnega varovanja ni mogoče doseči z milejšimi ukrepi.

 1. Zbirka osebnih podatkov pri videonadzoru

Pri izvajanju videonadzora na območju upravljavca (na naslovu Jadranska cesta 24, 2000 Maribor) nastane zbirka osebnih podatkov, ki vsebuje:

 • slikovni posnetek osebe (posameznika) ali dogodka,
 • datum in čas posnetka ter
 • številko oz. naziv kamere.

Videoposnetki na območju črpališča Vrbanski plato se ne shranjujejo, saj videonadzori sistem omogoča le spremljanje slike (dogajanja) v živo.

 1. Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov:

Videonadzor se izvaja zaradi zakonitih interesov, za katere si prizadeva upravljavec, v skladu z določili 76., 77. in 78. člena ZVOP-2.

 1. Čas hrambe posnetkov videonadzora:

Za doseganje namena izvajanja videonadzora je določen minimalen čas hranjenja posnetkov, to je do trideset (30) dni po nastanku posnetka. Najkasneje po izteku tega obdobja upravljavec zagotovi trajno brisanje posnetkov.

Hramba kopij delov posnetkov, ki se izdelajo in uporabljajo za namene uveljavljanja, izvajanja ali obrambe pravnih zahtevkov, se hranijo toliko časa, dokler ti nameni niso izpolnjeni, vse dokler postopki, v okviru katerih se uveljavljajo, izvajajo ali branijo pravni zahtevki, niso zaključeni.

 1. Informacije o posebnih vplivih obdelave, zlasti nadaljnje obdelave:

V določenih primerih, ki so določeni s predpisi, se lahko posnetki videonadzora  posredujejo tudi javnim organom (policiji, sodišču), če je to potrebno za izpolnjevanje zakonskih obveznosti.

 1. Neobičajne nadaljnje obdelave:
 • nadaljnja obdelava posnetkov videonadzornega sistema se ne izvaja;
 • zvočna intervencija za čas videonadzora se ne izvaja;
 • nadzor s pomočjo videonadzornega sistema spremlja posebej pooblaščena oseba družbe ali zunanji izvajalec (varnostna služba) na računalniškem zaslonu (spremljanje dogajanja v živo);
 • upravljavec osebnih podatkov (vezanih na izvajanje videonadzora) ne prenaša v tretjo državo.
 1. Pravice posameznikov:

Posameznik lahko svojo zahtevo po seznanitvi ali pritožbo glede posnetka videonadzornega sistema odda na info@mb-vodovod.si ali na naslov MARIBORSKI VODOVOD, javno podjetje, d.o.o., Jadranska cesta 24, 2000 Maribor.

Posameznik, ki se prepozna na posnetku videonadzornega sistema oz. posameznik, ki ga je posnela videonadzorna kamera ima pravico do:

 • dostopa do osebnih podatkov oz. pravico do vpogleda v posnetek videonadzornega sistema, ki se nanaša na osebo na posnetku,
 • popravka (zameglitev – anonimizacija) ali izbrisa ali omejitve obdelave posnetka videonadzornega sistema,
 • ugovora obdelavi posnetka videonadzornega sistema,
 • prenosljivosti podatkov videonadzornega sistema (kopija posnetka).

V primeru, da posameznik meni, da upravljavec krši njegove pravice v zvezi z osebnimi podatki, lahko pri Informacijskem pooblaščencu vloži pritožbo (Informacijski pooblaščenec, Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana, Slovenija, gp.ip@ip-rs.si).  

 1. Obstoj avtomatiziranega sprejemanja odločitev/profiliranje:

Avtomatizirano odločanje in/ali profiliranje se ne izvajata.

Mariborski vodovod d. o. o.

 Miran Jug, direktor