1. Upravljalec za izvajanje videonadzora:

MARIBORSKI VODOVOD, javno podjetje, d.o.o., Jadranska cesta 24, MARIBOR

Kontaktni podatki: e-naslov   info@mb-vodovod.si , tel. št. 02 320 77 00,

 1. Kontaktni podatki upravljavca za uveljavljanje pravic posameznika s področja varstva osebnih podatkov:

Tel. št. 02 320 77 00

Elektronska pošta: info@mb-vodovod.si,

Spletna stran: https://www.mb-vodovod.si

Odgovorna oseba: direktor oz. od direktorja pooblaščena odgovorna oseba

 1. Namen izvajanja videonadzora v družbi Mariborski vodovod, javno podjetje, d. o. o.:
 • za varnost ljudi in premoženja,
 • za zagotavljanje nadzora vstopa ali izstopa v ali iz službenih prostorov,
 • za ugotavljanje možnosti ogrožanja zaposlenih,
 • za zagotavljanje varnosti, ter preprečitev in odpravo motenj v neprekinjenem delovanju, kritične
 1. Pravna podlaga za namen izvajanja videonadzora je:

–     Zakona o kritični infrastrukturi (Uradni list RS, št. 75/17 in 189/21 – ZDU-1M),

–     Zakon o zasebnem varovanju (Uradni list RS, št. 17/11).

 1. Hramba posnetka: 15 dni od dneva nastanka dogodka.
 2. Zbirka posnetkov video nadzornega sistema vsebuje:
 • lokacijo izvajanja videonadzora,
 • številko kamere,
 • posnetek (slika),
 • datum nastanka posnetka,
 • uro posnetka.