AI REGIO
Z  umetno inteligenco do odkrivanja vodnih izgub

MV, 25.03.2021

         

 

Naziv projekta:               AI REGIO
Cilj:                                    Uporabiti tehnologije umetne inteligence v malih in srednjih podjetjih s področja proizvodnje
Trajanje:                          Oktober  2020 – September  2023          (36 mesecev)
Vodilni partner:              POLITECNICO DI MILANO, Italija
Partnerji iz:                     Italije, Nemčije, Španije, Francije, Portugalske, Nizozemske, Finske, Srbije, Belgije, Slovenije, Cipra

https://www.airegio-project.eu/     https://www.airegio-project.eu/eastern-slovenia


V sodelovanju z digitalnim inovacijskim stičiščem Univerze v Mariboru  (DIH UM )  smo se uspešno prijavili na projekt AI REGIO, ki je financiran s strani Evropske unije v okvirju programa za raziskave in inovacije Horizon 2020. Namen projekta je uporaba in pospeševanje tehnologij umetne inteligence (AI) v proizvodnih procesih manjših in srednjih podjetij in tako EU, do leta 2030, uvrstiti na vodilno mesto v svetu pri etični in trajnostni uporabi  umetne inteligence.

Projekt traja 3 leta in organizacijsko poteka preko digitalnih inovacijskih stičišč znotraj Evropske unije, ki sledijo inovacijskim strategijam po načelu uči-poveži-demonstriraj-komercializiraj. V projektu sodeluje 36 partnerjev iz 11 držav Evropske unije. Obsega tudi 30 primerov – eksperimentov iz različnih področij proizvodnje, katerih končni namen je postati tržno uspešni. Iz Slovenije smo samostojni partnerji Mariborski vodovod in Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko Univerze v Mariboru. Sodelujemo s primerom  »Uporaba umetne inteligence pri odkrivanju  vodnih izgub«. Pri tem se  osredotočamo na industrijska območja s podjetji s proizvodnimi procesi.

Vodne izgube so težava v vseh vodovodnih sistemih, v industrijskih območjih pa povzročajo tudi izpad proizvodnih procesov. V svetu se zaradi zastarele vodovodne infrastrukture in puščanj izgubi v povprečju od 25%  do 50% vode. V državah Evropske unije se ti deleži gibljejo od 2% pa tudi do 60%. Učinkovito zmanjševanje vodnih izgub je  tako eden glavnih izzivov vseh upravljalcev vodovodnih sistemov.

V projektu  vidimo možnost uporabe umetne inteligence pri analiziranju podatkov iz senzorjev za kontrolo in upravljanje vodovodnega omrežja, katere uporabljamo tudi za zaznavanje vodnih izgub. Pri tem nastaja velika količina podatkov, ki jih je dnevno zahtevno spremljati in analizirati. Puščanja na cevovodih je mogoče locirati tudi iz satelitskih posnetkov vlažnosti zemlje v bližini trase cevovodov. Analiza velikih količin podatkov  in uporaba tehnologij, podprtih z uporabo umetne inteligence, sta področji, ki jih obvladajo naši partnerji s Fakultete za elektrotehniko, računalništvo in informatiko. Oboji smo pri tem videli  priložnost za partnerstvo, pripravili projekt in bili uspešni.

Zmanjševanje vodnih izgub prinaša pozitivne ekonomske učinke za upravljavce vodovodnih sistemov, saj se za črpanje vode in vzdrževanje tlačnih razmer porablja manj energije. Pozitivna posledica zmanjševanja vodnih izgub je prav tako manjša obremenitev vodnih virov. Rezultati projekta bodo zanimivi in uporabni tudi za druge upravljavce vodovodnih sistemov.