Občine

ocena števila  delež 
površina v km2 število prebivalcev  oskrbovanih prebivalcev  oskrbovanih prebivalcev 
BENEDIKT                       24                         2.520                  2.112                                              84    %  
CERKVENJAK                       25                         2.106                        73                                                3    %
DUPLEK                       40                         7.063                  5.929                                              84    %
GORNJA RADGONA                       75                         9.215                     938                                              10    %
HOČE-SLIVNICA                       54                       11.735                  4.766                                              41    %
KUNGOTA                       49                         5.104                  4.191                                              82    %
LENART                       62                         8.513                  5.980                                              70    %
MARIBOR                    148                     118.959             106.503                                              90    %
MIKLAVŽ NA DRAVSKEM POLJU                       13                         6.764                  6.643                                              98    %
PESNICA                       76                         7.977                  6.442                                              81    %
RUŠE                       61                         7.834                  6.812                                              87    %
SELNICA OB DRAVI                       65                         4.770                  3.067                                              64    %
SV. TROJICA V SLOV. GORICAH                       26                         2.195                  1.430                                              65    %
SVETA ANA                       37                         2.407                  1.551                                              64    %
SVETI JURIJ V SLOV. GORICAH                       31                         2.178                  1.364                                              63    %
ŠENTILJ                       65                         8.883                  7.250                                              82    %
VSE SKUPAJ                    851                         208.223                 165.051                                                  79    %