Tehnične značilnosti vodomerov

 

DN Qmax Qn D d L l H h
13 3m3 1,5m3/h 26 21 280 165 115 35
20 5m3  2,5m3/h  33,2 26,4 300 190 110 35
25 12m3  6m3/h  42  33,1  410  260  130  40

Dovoljena obremenitev v m3/h:

 

DN 13 20 25
na mesec 90 150 300
na dan 6 10 20
do 5 minut 3 5 10

 

 


Večstanovanjski objekti

V primeru, da je v objektu z večstanovanjskimi oziroma poslovnimi enotami predvidena centralna priprava tople vode, se poraba meri z vgrajenimi odštevalnimi vodomeri. Pri načrtovanju večstanovanjskih objektov, je smiselno predvideti takšno izvedbo vodovodne instalacije, ki omogoča kasnejšo dograditev sistema za daljinsko odčitavanje.