Uporabnik lahko prenese priključek na drugo pravno ali fizično osebo pod pogojem, da ni odprtih terjatev na priključku, ki je predmet prenosa.

Za prenos priključka na drugo pravno ali fizično osebo mora nov uporabnik izpolniti obrazec »Zahtevek za prenos vodovodnega priključka«.

Obrazec skupaj z obveznimi prilogami lahko uporabnik posreduje po elektronski pošti na naslov obracun.vode@mb-vodovod.si , pošlje po navadni pošti na naslov Mariborski vodovod, javno podjetje, d.o.o.,  Jadranska cesta 24, 2000 Maribor, oziroma se osebno oglasi v oddelku obračuna vode.

Z novim uporabnikom bomo po prejetju ustrezne dokumentacije sklenili pogodbo o dobavi, odjemu in plačilu vode.