Reklamacija računa

Reklamacijo je potrebno vložiti pisno v roku 8 dni po prejemu računa.
Priložiti je potrebno reklamiran račun in odčitano stanje vodomera. Naša služba vam bo na reklamacijo pisno odgovorila v roku 8 dni.
Za dodatne informacije lahko pokličete na telefonsko številko 02 320 77 00 nato pritisnete številko 2., lahko pa svoje pripombe sporočite na elektronski naslov: info@mb-vodovod.si ali obracun.vode@mb-vodovod.si.