Motnje v oskrbi

28. 12. 2017

Motnje oskrbe s pitno vodo dne 29.12.2017 na območju Maribora

Obveščamo porabnike pitne vode, da bo zaradi nujnih vzdrževalnih del v petek 29.12. popoln izpad oskrbe s pitno vodo predvidoma med 9 in 13 uro. In sicer na območju Vrbanske […]
27. 12. 2017

Izpad oskrbe s pitno vodo na območju Kozjaka dne 28.12.2017

Obveščamo porabnike pitne vode na širšem območju Kozjaka nad Pesnico (občina Kungota), da bo v četrtek 28.12. na tem področju izpad oskrbe s pitno vodo predvidoma med 8 in 14 […]
19. 12. 2017

Motnje pri dobavi pitne vode na področju Urbana v sredo 20.12.2017

Mariborski vodovod obvešča porabnike pitne vode na področju Urbana, natančneje pod Urbanom od št. 13 do 16, ter Rošpoh-del 104,106,107,107A, da bo v sredo 20.12. na tem področju izpad oskrbe […]
7. 12. 2017

Izpad oskrbe z vodo na območju Radečka grabe in Vršnika dne 8.12.2017

Obvestilo za javnost, Mariborski vodovod obvešča porabnike pitne vode na področju Kungote in sicer na širšem območju Radečke grabe in Vršnika, da bo v petek 08.12. na tem področju izpad […]
29. 11. 2017

Motena dobava vode na območju Dobrovc

Obveščamo porabnike pitne vode na širšem območju Dobrovc, da bo zaradi nujnih vzdrževalnih del na črpališču Dobrovce v času med 29.11 in 12.12.2017 motena oskrba s pitno vodo. V primeru, […]