Centralna čistilna naprava prešla v roke Mariborskega vodovoda
12. 6. 2024
Centralna čistilna naprava prešla v roke Mariborskega vodovoda
12. 6. 2024
Prikaži vse

Sprememba pri obračunu storitev CČN

Obveščamo vas, da prične 11. junija 2024 veljati Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o načinu opravljanja lokalne gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode v Mestni občini Maribor, ki je bil objavljen v Medobčinskem uradnem vestniku 19. 12. 2023.

Z 11. junijem 2024 se javna služba čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode prične opravljati kot gospodarska javna služba v javnem podjetju; izvajanje javne službe čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode na Centralni čistilni napravi Maribor (v nadaljevanju CČN) z omenjenim dnem prevzame Mariborski vodovod, javno podjetje, d. o. o.

Javna služba odvajanja komunalne in padavinske odpadne vode še naprej ostaja v izvajanju Javnega podjetja Nigrad, d. o. o.

Izvajalec gospodarske javne službe je obvezan svoje storitve obračunavati v skladu z Uredbo o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 87/12, 109/12, 76/17, 78/19 in 44/22).

Tako bosta za storitev čiščenja na CČN uporabnikom, ki so priključeni na javno kanalizacijsko omrežje, namesto dosedanje skupne postavke obračunani dve ločeni postavki, in sicer omrežnina CČN in storitev čiščenja na CČN, to je variabilni del, ki predstavlja znesek za količino očiščene komunalne odpadne vode. Postavka, vezana na odstranjevanje blata (Energetika Maribor), ostaja nespremenjena, bo pa z 11. junijem 2024 obračunana kot postavka na računu Mariborskega vodovoda. Podlaga za obračun omrežnine je v skladu z uredbo premer vodomera, za storitve čiščenja pa podatek o porabljeni vodi (v m³).

V primeru, ko uporabnik ni priključen na kanalizacijsko omrežje, se bo v skladu z odlokom in uredbo na računu Mariborskega vodovoda kot nosilca gospodarske javne službe čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode obračunala omrežnina CČN, medtem ko variabilni strošek odvoza gošče iz greznic in MKČN še naprej ostaja na računu Nigrada, ki v skladu s področno zakonodajo skrbi za redni odvoz gošče s specializiranimi vozili.

Spremembe po 11. juniju 2024, ki bodo vplivale na uporabnike, so sledeče:

  • V primeru, da je uporabnik priključen na kanalizacijsko omrežje, njegove komunalne in padavinske odpadne vode pa se čistijo na CČN Maribor, bo s strani Mariborskega vodovoda, v skladu z določili uredbe, prejel na računu 3 dodatne nove postavke, in sicer omrežnino CČN in storitev čiščenja na CČN ter postavko odstranjevanje blata (Energetika), ki bo do 11. junija 2024 obračunana na računu Nigrada. To pomeni, da bo na računu Mariborskega vodovoda 5 postavk: omrežnina voda, vodarina, omrežnina CČN, storitev čiščenja na CČN in postavka, vezana na odstranjevanje blata (Energetika).

Opomba: uporabnik, ki se s pitno vodo ne oskrbuje iz javnega vodovodnega sistema v upravljanju Mariborskega vodovoda, bo s strani slednjega za izvajanje storitev čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode na CČN prejel račun, na katerem bodo 3 postavke, in sicer omrežnina CČN, storitev čiščenja na CČN in postavka, vezana na odstranjevanje blata (Energetika). Za storitev oskrbe s pitno vodo pa bo uporabnik še naprej prejemal račun od svojega dosedanjega upravljavca vodovodnega sistema.

  • V primeru, da je uporabnik lastnik greznice ali MKČN, bo s strani Mariborskega vodovoda prejel obračunano postavko omrežnina CČN, bodisi kot dodatno postavko na računu za vodarino (če se uporabnik oskrbuje s pitno vodo iz sistema v upravljanju Mariborskega vodovoda) bodisi kot samostojni račun, izdan s strani Mariborskega vodovoda, s postavko omrežnina CČN (če se uporabnik z vodo oskrbuje iz sistema, ki ni v upravljanju Mariborskega vodovoda).

Storitev črpanja greznic in MKČN bo tudi po 11. juniju 2024 še naprej izvajal Nigrad in v skladu z opravljenimi storitvami odvoza gošče obračunaval črpanje in odvoz iz greznic in malih čistilnih naprav MKČN kot postavko na svojem računu.

Posebej vas opozarjamo, da boste uporabniki, katerih komunalna in padavinska odpadna voda se čisti na CČN ali se gošča iz greznic oziroma MKČN odvaža na CČN, za junij 2024 prejeli račune iz dveh naslovov. Storitve, opravljene do vključno 10. 6. 2024, bo obračunalo podjetje Nigrad po dosedanjem načinu obračuna. Storitve od vključno 11. 6. 2024 do 30. 6. 2024 pa bo po postavkah, v skladu z uredbo, obračunal in zanje izdal račun Mariborski vodovod.

Na naši stran uporabljamo piškotke za pravilno delovanje strani in beleženje obiskanosti strani.

Nastavitve zasebnosti so shranjene!
Nastavitve zasebnosti

Tukaj lahko nastavite, kateri piškotki naj se naložijo na stran.

Piškotki, ki so nujni za pravilno delovanje spletne strani in niso povezani z beleženjem podatkov.

Za uporabo spletne strani je sprejetje piškotkov obvezno.
  • wordpress_test_cookie
  • wordpress_logged_in_
  • wordpress_sec

Zavrni piškotke
Sprejmi piškotke