Zakaj?

KAJ JE VODA?
Voda je kemijska spojina in polarna molekula pri standardnih pogojih tekočina s kemijsko empirično formulo H2O. Formula pove, da je ena molekula vode sestavljena iz dveh vodikovih in iz enega kisikovega atoma. Vodo najdemo skoraj povsod na Zemlji in je potrebna za vse znane oblike življenja. Okoli 70% Zemljine površine je prekrito z vodo.

Preberi več
ZAKAJ SE VODA DEZINFICIRA
Poglavitni namen dezinfekcije pitne vode (med drugim se za dezinfekcijo pitne vode uporablja tudi kloriranje) je preprečevanje širjenja nalezljivih bolezni, ki jih povzročajo mikroorganizmi, ki živijo in se razmnožujejo v pitni vodi.

Pri dezinfekciji se del dezinfekcijskega sredstva porabi za oksidacijo organskih i anorganskih snovi. Pomemben je kontaktni čas vode z dezinfekcijskim sredstvom, ki mora na primer pri dezinfekciji s plinskim klorom trajati približno 30 minut.

Po zaključku reakcije mora voda v vodovodnem omrežju obdržati nekaj preostanka, v primeru dezinfekcije s plinskim klorom reziduala klora. Prisotnost le – tega v vodi je pokazatelj uspešnosti dezinfekcije in dokaz, da je pitna voda varna pred morebitno kontaminacijo.
ZAKAJ IZ PIPE PRITEČE BELA VODA?
Večina uporabnikov zmotno misli, da je bela obarvanost pitne vode, ki jo natočimo v kozarec posledica prekomerne koncentracije klora v vodi. Bela obarvanost je zgolj fizikalni pojav številnih majhnih zračnih mehurčkov, ki nastanejo kot posledica raztopljenega zraka v vodi, ki je pod pritiskom.

Ob iztekanju vode iz pipe se pritisk sprosti, kar povzroči delno izločanje v vodi raztopljenega zraka. Če takšno vodo natočimo v čist kozarec, lahko že po nekaj sekundah opazimo dvigovanje mehurčkov proti površini (bistrenje od spodaj navzgor) in če kozarec prislonimo še k ušesu, zaslišimo rahlo šumenje.

Voda v kozarcu se nato popolnoma zbistri.
ZAKAJ IZ PIPE OBČASNO PRITEČE RJAVA VODA?
Rjavo - rdeča obarvanost pitne vode je dokaj pogost pojav, ki ga zaznajo uporabniki. Gre za posledico različnih »nepravilnosti«.

Lahko gre za posledico:
  • uporabe manj kvalitetnih pocinkanih železnih cevi v interni instalaciji (pri uporabnikih), ki rjavijo. Voda ob odsotnosti uporabnika stoji v ceveh in odmaka rjo in vodni kamen. Posledica se pokaže kot rjavo – rdeče obarvana pitna voda, zaznati je mogoče drobne delce,
  • prisotnosti železa v pitni vodi. Železo se nahaja v vodi tudi v topni obliki, ob prisotnosti kisika pa preide v netopno obliko in se izloči v obliki usedlin rje, ki se nabirajo v notranjosti vodovodnih cevi in povzročajo rjave sledi na umivalnikih. Same po sebi usedline za zdravje niso škodljive,
  • obarvanosti, ki se pojavi po večjih popravilih okvar na vodovodnem omrežju.

Najpogosteje opazimo rjavo obarvanost vode zjutraj ali po daljši neuporabi vode (na primer, ko pridemo iz službe ali smo dlje časa odsotni). V kolikor ta pojav opazimo, izperimo interno instalacijo. To storimo tako, da vodo pustimo na končnem mestu prosto teči vsaj 10 minut. Obarvanost praviloma izgine. V nasprotnem primeru pokličemo upravitelja vodovodnega sistema in ga obvestimo o nepravilnosti.
ZAKAJ SE V VODI POJAVLJAJO USEDLINE PESKA IN VODNI KAMEN?
Vzrok za prisotnost peska v pitni vodi je lahko v interni instalaciji uporabnika ali v vodovodnem omrežju. S spremembo temperature (segrevanjem) vode v interni instalaciji uporabnikov se v vodi raztopljena kalcij in magnezij izločita iz vode v obliki vodnega kamna.

Temperatura, kjer se prične izločanje vodnega kamna je različna in je odvisna od celotne kemijske sestave vode. Z višanjem temperature, odlaganje vodnega kamna strmo narašča. Vodni kamen se nato počasi nabira na stenah cevi interne instalacije, na grelcih in sanitarnih armaturah in tudi, kar najpogosteje uporabniki opazimo kot »pesek« na mrežicah vodovodnih pip.

Pesek pa lahko tudi (redko) zaide v vodovodno omrežje iz črpališč, saj Mariborski vodovod d.d. črpa vodo iz vodnih virov v gramoznih nanosih.

Delci peska na "mrežici" pipe Ali je vzrok za prisotnost peska v interni instalaciji ali v vodovodnem sistemu lahko ugotovimo s preprostim poskusom raztopitve delcev v čistilnem sredstvu za odstranjevanje vodnega kamna, ki ga imamo skoraj v vsakem gospodinjstvu. Običajno so ti delci namreč delci vodnega kamna, ki nastajajo kot posledica porušenja karbonatnega ravnotežja v interni instalaciji, največkrat zaradi segrevanja vode. Čim višjo trdoto ima voda, tem več vodnega kamna se iz nje izloči. V primeru, da je vzrok v internem omrežju in da gre za vodni kamen, se bodo delci on prisotnosti čistila raztopili. V kolikor pride pesek v interno instalacijo iz vodovodnega omrežja, se ta v čistilnem sredstvu za vodni kamen ne bo raztopil. V tem primeru je potrebno obvestiti upravljavca vodovoda, ki bo ugotovil vzrok in izvedel vse ukrepe za zmanjšanje prisotnosti peska.

Trdoto največkrat izražamo z nemško trdotno stopnjo. Izražamo pa jo tudi z francoskimi trdotnimi stopinjami in mmol (mili moli na liter):

STOPINJA
NEMŠKE STOPINJE (°dH)

FRANCOSKE STOPINJE (°fH)

MMOL
zelo mehka voda
0 - 4
0 - 7
0 – 0,8

mehka voda
5 - 8
8 - 14
0,9 – 1,4

srednje trda voda
9 -16
15 - 28
1,5 – 2,8

trda voda
17 - 30
29 - 38
2,9 – 5,3

zelo trda voda
nad 31
nad 39
nad 5,3

(1°dH = 5,6 mg CaCO3 / liter vode)

Voda v omrežju, ki ga upravlja Mariborski vodovod d.d., je srednje trda do trda in znaša v povprečju 15 °N. Čim višjo trdoto ima voda, tem več vodnega kamna se iz nje izloči.
ZAKAJ SE POJAVLJA PESEK V VODI?
Vprašanje uporabnika:

Pred kratkim smo menjali hišni filter (najobčutljivejši, kar jih je moč nabaviti), pa nam pri tuširanju ali kuhanju iz pipe še vedno med vodo priteče veliko peska. Voda tudi ni čisto prozorna, ampak rahlo obarvana, filtre na armaturah pa moramo čistiti tedensko. Ko smo dali armature na servis, so vprašali, če živimo na vikendu, ker so tako uničene, stanujem pa skoraj v centru Maribora. Kaj storiti?

Odgovor:

V večini primerov gre za običajen pojav saj se s spremembo temperature vode (segrevanjem) v vodi raztopljena kalcij in magnezij izločita v obliki vodnega kamna (kar je vidno kot bela oborina na kuhinjskih loncih pri segrevanju vode). Z višanjem temperature, odlaganje vodnega kamna strmo narašča. Vodni kamen se nato počasi nabira na stenah cevi interne instalacije, na grelcih in sanitarnih armaturah ter se kasneje zaradi daljšega stanja vode v interni instalaciji ali spremembi tlaka v sistemu, lušči iz sten interne instalacije. Če se istočasno pojavi še kakšna izmed spodaj naštetih »nepravilnosti«, uporabniki najpogosteje to opazimo kot »pesek« na mrežicah vodovodnih pip.

Rjavo - rdeča obarvanost pitne vode je prav tako dokaj pogost pojav, zaznan pri uporabnikih.

Gre za posledico različnih »nepravilnosti«:
  • uporabe manj kvalitetnih pocinkanih železnih cevi v interni instalaciji (pri uporabnikih), ki rjavijo. Voda ob odsotnosti uporabnika stoji v ceveh in odmaka rjo in vodni kamen. Posledica se pokaže kot rjavo – rdeče obarvana pitna voda, zaznati je možno drobne delce, ki so na prvi pogled videti kot pesek (vodni kamen se naloži na cev, ki rjavi in »prevzame« barvo rje),
  • prisotnosti železa v pitni vodi. Železo se nahaja v vodi tudi v topni obliki, ob prisotnosti kisika pa preide v netopno obliko in se izloči v obliki usedlin rje, ki se nabirajo v notranjosti vodovodnih cevi in povzročajo rjave sledi na umivalnikih, straniščih in drugih sanitarnih elementih. Same po sebi usedline za zdravje niso škodljive.

Najpogosteje opazimo rjavo obarvanost vode zjutraj ali po daljši neuporabi vode (na primer ko pridemo iz službe ali smo dlje časa odsotni). V kolikor ta pojav opazimo interno instalacijo izperemo. To storimo tako, da vodo pustimo na končnem mestu prosto teči vsaj 10 minut. Obarvanost praviloma izgine.

V nasprotnem primeru pokličemo upravitelja vodovodnega sistema (Mariborski vodovod d.d., na telefonsko številko 02 320 77 88) in ga obvestimo o nepravilnosti. Upravitelj nam bo pomagal pri iskanju rešitve na našo težavo..
Kaj je pitna voda?
Je voda, ki ustreza minimalnim predpisanim zahtevam, da se lahko uporablja za pitje, kuhanje, pripravo hrane, za druge gospodinjske namene in vsa voda ki se uporablja v proizvodnji in prometu živil.
Kristali vode
Človeško telo potrebuje vsaj dva litra vode dnevno, ob naporih tudi več. Voda krepi telo, poživlja duha in pomaga vzdrževati telesno težo. Primerjava s kristali vode mest kaže, da kristal Mariborske vode sodi v razred najlepših.

Preberi več
Boj proti legioneli
Legionela je naravno prisotna v vseh izvorih sladkih naravnih voda. Najdemo jo, na primer, tudi v cevovodih, ogrevalnih sistemih (stanovanja, bolnice, hoteli), cisternah, bojlerjih, whirlpoolih, bazenih z ogrevano vodo, hladilni vodi, hladilnih stolpih, v razpršilnih vlažilnikih zraka, pri zobozdravnikih (vrtalni stroji, voda za izplakovanje), itd. Legiolena se v vodovodnem cevovodu nahaja predvsem v slepih vodih, kolenih cevi, opuščenih zbiralnikih, itd. Pri rezervoarjih tople sanitarne vode s slojevito razdelitvijo temperatur prav tako obstaja realna možnost za okužbo.

Preberi več