Komunala.info

Storitev komunala.info - Vpogled v obračunske podatke priključka in elektronski račun


Odjemalcem Mariborskega vodovoda je omogočeno spremljanje podatkov o svojem vodovodnem priključku: popisih števca, izstavljenih računih za vodo ter njihova plačila in prejemanje elektronskih računov.Vprašanja oz vaše pripombe lahko pošljete na elektronski naslov: obracun.vode@mb-vodovod.si.

Za prvo prijavo potrebujete novo položnico, ki ste jo prejeli od Mariborskega vodovoda. Na srednjem delu položnice je obvestilo o novi storitvi; vpisani sta šifri stranke in odjemnega mesta. Za uporabo je potreben še naslov vaše elektronske pošte. Na spletni strani www.komunala.info si lahko izdelate vaše uporabniško ime in geslo za dostop in uporabo storitve. Po prejemu elektronske pošte s strežnika morate storitev še aktivirati preden jo začnete uporabljati.

 

Preberite si: