Naziv projekta: City Water Circles (Mestni vodni krogi) – Urbani modeli sodelovanja za učinkovito rabo in ponovno uporabo vode v funkcionalnih urbanih območjih srednje Evrope s celostnim pristopom krožnega gospodarstva

Cilj: Izboljšati upravljanje funkcionalnih urbanih območij z namenom izboljšanja kvalitete življenja

Trajanje projekta: 4.2019 – 3.2022

Vodilni partner: City of Budapest, District 14, Zugló Municipality

Partnerji v projektu iz: Slovenije, Madžarske, Italije, Hrvaške, Nemčije.

https://www.interreg-central.eu/CWC

Pričakovani rezultati projekta bodo transnacionalne smernice za ponovno uporabo vode, lokalne strategije za ponovno uporabo vode, baza znanja o inovativnih praksah uporabe reciklirane vode, inovacijska platforma za raziskovanje novih tehnologij in pobud za skupno reševanje problemov v povezavi s ponovno uporabo vode in demonstracijski pilotni projekt.

Pilotski projekt uporabe deževnice in prečiščene odpadne vode za proizvodnjo recikliranih gradbenih materialov v Mariboru bo demonstriral uporabnost deževnice in prečiščene vode za namene proizvodnje sekundarnih surovin za gradbene materiale. Deževnica se bo stekala v zbiralnik, prečiščena odpadna voda pa bo transportirana iz bližnje čistilne naprave.

Nastali gradbeni materiali bodo uporabni za vzdrževanje cest in oživitev degradiranih površin javnega podjetja Nigrad d.d., ki je v večinski lasti Mestne občine Maribor in je koncesionar za vzdrževanje javnih cest.

Lokacija pilotnega projekta bo na območju Mestne občine Maribor, natančneje na degradirani urbani površini v Dogošah v bližini čistilne naprave, v povezavi z obratom za proizvodnjo sekundarnih surovin za gradbene materiale.