Veljavna zakonodaja

Uredba o oskrbi s pitno vodo (Ur. l. RS, št. 88/2012)

http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=URED6071

 

Pravilnik za projektiranje, tehnično izvedbo in uporabo javnega vodovodnega sistema (MUV št. 20/2019)

 

Gradbeni zakon (GZ, Ur. L. RS, št. 61/2017)

https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2017-01-2914?sop=2017-01-2914

 

Pravilnik o podrobnejši vsebini dokumentacije in obrazcih povezanih z graditvijo objektov (Ur. L. RS, št. 36/2018)

https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2018-01-1840/pravilnik-o-podrobnejsi-vsebini-dokumentacije-in-obrazcih-povezanih-z-graditvijo-objektov

 

OBČINA BENEDIKT

-Odlok o načinu opravljanja lokalne gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo v Občini Benedikt (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 16/2014 )

http://www.lex-localis.info/KatalogInformacij/VsebinaDokumenta.aspx?SectionID=4b1626a9-6dc8-45ef-9238-fc8b621d8bf6

– Odlok o lokalnih gospodarskih javnih službah v Občini Benedikt (Uradno glasilo slovenskih občin, št.17/2011)    http://www.lex-localis.info/kataloginformacij/VsebinaDokumenta.aspx?SectionID=84479867-3ff5-4602-9060-2a44c9d972e3

 

OBČINA CERKVENJAK

– Odlok o načinu opravljanja lokalne gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo v Občini Cerkvenjak (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 25/2014) http://www.lex-localis.info/KatalogInformacij/VsebinaDokumenta.aspx?SectionID=5b8a31e3-5d7b-41d8-91d4-9fd20f870346

 

OBČINA DUPLEK

-Odlok o načinu opravljanja lokalne gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo v Občini Duplek  (MUV 04/2014)

http://ls.lex-localis.info/KatalogInformacij/VsebinaDokumenta.aspx?SectionID=d9dacd3b-e591-4294-9a06-1c4e122ae454

 

OBČINA GORNJA RADGONA

–   Odlok o oskrbi s pitno vodo v Občini Gornja Radgona (Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, Uradno glasilo Občine Gornja Radgona št. 6/2016) http://rpls.pisrs.si/Predpis.aspx?id=86380&obcina=GORNJA+RADGONA

 

OBČINA HOČE-SLIVNICA

– Odlok o gospodarskih javnih službah v Občini Hoče-Slivnica (MUV 08/06) http://www.lex-localis.info/KatalogInformacij/VsebinaDokumenta.aspx?SectionID=00191eb1-16d8-4ee1-be1e-fced6a68301c

– Odlok o oskrbi s pitno vodo na območju občine Hoče – Slivnica (MUV 06/11) http://www.lex-localis.info/KatalogInformacij/VsebinaDokumenta.aspx?SectionID=961bdd55-9198-4ef2-8891-3c6444a32643

 

OBČINA KUNGOTA

– Odlok o načinu opravljanja lokalne gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo v Občini Kungota  (MUV 05/14)

http://ls.lex-localis.info/KatalogInformacij/VsebinaDokumenta.aspx?SectionID=357a209e-f2cd-4ce8-89f6-3525fb04c971

– Odlok o gospodarskih javnih službah v Občini Kungota (MUV 30/10) http://www.lex-localis.info/KatalogInformacij/VsebinaDokumenta.aspx?SectionID=c60c5736-934c-4da4-840e-06cd073eab28

 

OBČINA LENART

– Odlok o lokalnih gospodarskih javnih službah v Občini Lenart (MUV 16/11) http://www.lex-localis.info/KatalogInformacij/VsebinaDokumenta.aspx?SectionID=a5bdb1c3-3297-42dc-a24e-10d396b7a96d

– Odlok o načinu opravljanja lokalne gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo v Občini Lenart    (MUV št. 08/18)

 

OBČINA MARIBOR

– Odlok o gospodarskih javnih službah v Mestni občini Maribor (MUV 11/12-UPB1)

– Odlok o načinu opravljanja lokalne gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo v Mestni občini Maribor  (MUV 03/14)

 

OBČINA MIKLAVŽ

– Odlok o lokalnih gospodarskih javnih službah v Občini Miklavž na Dravskem polju Medobčinski uradni vestnik Štajerske in Koroške regije, št. 15/2015 http://www.lex-localis.info/KatalogInformacij/VsebinaDokumenta.aspx?SectionID=a93f5b46-3641-4a03-90bf-a9a4fe92a42e

 

OBČINA PESNICA

– Odlok o načinu opravljanja lokalne gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo v Občini Pesnica  (MUV 09/2012)

http://www.lex-localis.info/KatalogInformacij/VsebinaDokumenta.aspx?SectionID=9cfb4972-6cd9-4e59-ac7f-fa3cb93333c5

OBČINA RUŠE

–    Odlok o občinskih gospodarskih javnih službah v Občini Ruše (Uradno glasilo slovenskih občin,  št. 19/2015)

http://www.lex-localis.info/KatalogInformacij/VsebinaDokumenta.aspx?SectionID=131a6f84-4e92-4257-966f-43f3fddb7262

 

OBČINA SELNICA OB DRAVI

– Odlok o občinskih gospodarskih javnih službah v občini Selnica ob Dravi (MUV 18/15)

– Odlok o oskrbi s pitno vodo v Občini Selnica ob Dravi (MUV 25/03, 8/04) http://www.lex-localis.info/KatalogPristojnosti/VsebinaDokumenta.aspx?SectionID=CCF18D75-FE52-4BFE-9926-DD01814F88DE

– Odlok o načinu opravljanja lokalne gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo v Občini Selnica ob Dravi (MUV 15/14)

 

OBČINA SV. ANA

– Odlok o lokalnih gospodarskih javnih službah v Občini Sv. Ana (Ur. l. RS 7/13)

– Odlok o načinu opravljanja lokalne gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo v občini Sv. Ana (MUV 6/14)  

 

OBČINA SV. JURIJ V SLOVENSKIH GORICAH

– Odlok o načinu opravljanja lokalne gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo v Občini Sveti Jurij v Slov. goricah (MUV 6/14)  

 

OBČINA SV. TROJICA

– Odlok o gospodarskih javnih službah v občini Sv. Trojica (MUV 27/07)

– Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Sveta Trojica v Slovenskih goricah (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 57/2015) http://www.lex-localis.info/KatalogInformacij/VsebinaDokumenta.aspx?SectionID=b8f17cf1-8f60-4266-b452-38586b905eea

 

– Odlok o načinu opravljanja lokalne gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo v občini Sveta Trojica v Slovenskih goricah (MUV št. 06/14)

 

OBČINA ŠENTILJ

– Odlok o načinu opravljanja lokalne gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo  v občini Šentilj (MUV 07/15)

http://www.lex-localis.info/KatalogInformacij/VsebinaDokumenta.aspx?SectionID=8acf676b-7447-4180-a7b0-938699c75be4

– Odlok o oskrbi s pitno vodo na območju občine Šentilj (Ur.l. RS, št. 17/2009) http://www.lex-localis.info/KatalogInformacij/VsebinaDokumenta.aspx?SectionID=ee40e3e0-6258-4d30-9d87-8f28b838bf0f