Sodelovali smo pri izdaji knjige »Spationomy«

Projekt KAPLJICA
13. 12. 2019

Sodelovali smo pri izdaji knjige »Spationomy«

Pri uvajanju sodobnih tehnologij in oblik dela nam sodelovanje  s šolami in fakultetami veliko pomeni. Hkrati pa je pridobivanje izkušenj iz prakse  zelo koristno tudi za študente in mentorje. V sklopu programa Erasmus+  je nastal mednarodni projekt »Spationomy« katerega namen je »prikazovanje in analize ekonomskih podatkov v prostoru«. Projekt je financirala EU.

Na področju združevanja prostorske informatike s poslovnimi podatki smo v Mariborskem vodovodu zelo aktivni, ker nam zelo koristi pri našem delu. V sodelovanju z Ekonomsko poslovno fakulteto univerze v Mariboru in tujimi fakultetami smo sodelovali pri pripravi knjige Spationomy. Knjiga je izšla pri nemški založbi Springer. V e obliki je dostopna tudi na spletu.

Povezava do knjige