Razglasitev zmagovalcev video natečaja

Razglasitev zmagovalcev za foto natečaj
5. 6. 2020
Objava skupščine delniške družbe Mariborski vodovod
11. 6. 2020

Razglasitev zmagovalcev video natečaja