Predlog za ukinitev pošiljanja računa preko trajnika v papirni obliki
25. 11. 2019
Sodelovali smo pri izdaji knjige »Spationomy«
8. 1. 2020

Projekt KAPLJICA


V okviru tiskovne konference med iniciatorji pilotnega projekta smo včeraj 11.12.2019 podpisali Sporazum o sodelovanju in vzpostavitvi pobude KAPLJICA – čista pitna voda kot inovativni vodilni turistični produkt. Projekt nastaja v sodelovanju med Kooperativo hotelirjev z.o.o., podjetjem Mariborski vodovod d.d. ter Zavodom za inovativnost in podjetništvo. Namen projekta je promocija skrbne in odgovorne rabe čiste pitne vode iz pipe v turizmu in gostinstvu. Cilj sodelovanja je turistične in gostinske delavce predlagati in imenovati kot ambasadorje skrbne in odgovorne rabe čiste pitne vode. Eden izmed ciljev je celostna in enotna podoba kozarcev in vrčev, v katerih nam bodo gostinci postregli vodo iz pipe.