Prevzem e-računa poslanega po elektronski pošti

Dogodki ob svetovnem dnevu voda
29. 3. 2019
Objava skupščine delniške družbe Mariborski vodovod
29. 5. 2019

Prevzem e-računa poslanega po elektronski pošti


Vsi prejemniki, ki prejemate  eRačune preko elektronske pošte, boste v bodoče namesto pdf in xml priponk v elektronski pošti, prejeli elektronsko pošto s povezavo, preko katere boste lahko odprli ali prenesli ZIP datoteko, v kateri bosta obe priponki.

S klikom na gumb spodaj lahko dostopate do navodil, v primeru težav z odpiranjem ali prevzemom datoteke ZIP.

Prednosti novega načina pošiljanja e-računov:

VARNOST:
Ker je e-račun poslan v obliki povezave, ga na transportni poti nihče ne more spremeniti, zato ne more priti do napada s posrednikom.

ZANESLJIVOST POŠILJANJA:
Prejemniki boste sedaj sigurno dobili elektronsko sporočilo. V preteklosti se je namreč dogajalo, da so določeni poštni odjemalci generična sporočila zavračali ali pa brisali priponke.

POVRATNE INFORMACIJE O PREJEMU E-RAČUNA:
Sistem zazna, kdaj ste e-račun prevzeli. S tem imamo povratno informacijo o dejanskem prejemu e-računa.