Vonj pitne vode

V zadnjem času nas uporabniki iz območja Tezna, Tezenske dobrave, Brezja in Pobrežja v Mariboru pogosteje obveščajo o neprijetnem vonju pitne vode. Vonj je bolj izrazit v zimskih mesecih oziroma ob prehodih letnih časov (jesen – zima). Omenjene dele mesta oskrbujemo s pitno vodo delno iz črpališča na Vrbanskem platoju in deloma iz črpališča Bohova. Pitna voda na črpališču Vrbanski plato se ne dezinficira medtem, ko se voda na črpališču Bohova preventivno dezinficira s klor dioksidom. Zaradi tega ima pitna voda na omenjenem območju občasno specifičen vonj, kar pa je običajno in ne pomeni, da pitna voda ni primerna za uporabo.
Plinski klor in klor dioksid sta eni izmed sredstev, namenjeni (kemijski) dezinfekciji pitne vode. Z dezinfekcijo pitne vode preprečimo rast in razvoj mikroorganizmov, parazitov in njihovih razvojnih oblik v številu, ki lahko predstavlja nevarnost za zdravje ljudi. S tem postopkom nadziramo mikrobiološko kvaliteto pitne vode, s čemer pa se zagotavlja varovanje zdravja ljudi. Dezinfekcija vode s klor dioksidom, ki se izvaja na črpališču Bohova in iz katerega se uporabnike na že prej omenjenih območjih oskrbuje s pitno vodo, je zahtevna metoda. Klor dioksid je močen oksidant (oksidira železo, mangan in sulfide) zato se ga dodaja v vodo količinsko dosti manj kot plinskega klora. Se bolje meša z vodo, je pa tudi zelo hlapen. V vodi je bolj obstojen in zaradi tega nudi večjo varnost pred morebitno naknadno kontaminacijo vode. Kot stranski produkt pri dezinfekciji s klor dioksidom nastajajo klorit, klorat in kloridi. Toksikološke študije so pokazale, da le – ti ne povzročajo tveganja za zdravje ljudi. Slaba stran uporabe klor dioksida je nastanek vonja, ki ga zaznajo uporabniki. Dezinfekcija je učinkovita takrat, ko se v vodi izvršijo vse reakcije in nadaljnje dodajanje dezinfekcijskega sredstva povzroča tvorbo prostega (rezidualnega) klora oziroma klor dioksida. Učinkovita dezinfekcija je možna samo, če je v vodi izmerjena zadostna količina rezidualnega klora oziroma klor dioksida. Kakovost izvedene dezinfekcije preverjamo z odvzemom kontrolnega vzorca pitne vode za mikrobiološka preskušanja. Izmerjene koncentracije reziduala klor dioksida na omenjenih območjih ne predstavljajo tveganja za zdravje ljudi, zagotavljajo pa varno vodooskrbo.
vonj_vode