Trdota vode

Vzrok za prisotnost peska v pitni vodi je lahko v interni instalaciji uporabnika ali v vodovodnem omrežju. S spremembo temperature (segrevanjem) vode v interni instalaciji uporabnikov se v vodi raztopljena kalcij in magnezij izločita iz vode v obliki vodnega kamna. Temperatura, kjer se prične izločanje vodnega kamna je različna in je odvisna od celotne kemijske sestave vode. Z višanjem temperature, odlaganje vodnega kamna strmo narašča. Vodni kamen se nato počasi nabira na stenah cevi interne instalacije, na grelcih in sanitarnih armaturah in tudi, kar najpogosteje uporabniki opazimo kot »pesek« na mrežicah vodovodnih pip. Pesek pa lahko tudi (redko) zaide v vodovodno omrežje iz črpališč, saj Mariborski vodovod d.d. črpa vodo iz vodnih virov v gramoznih nanosih. Ali je vzrok za prisotnost peska v interni instalaciji ali v vodovodnem sistemu lahko ugotovimo s preprostim poskusom raztopitve delcev v čistilnem sredstvu za odstranjevanje vodnega kamna, ki ga imamo skoraj v vsakem gospodinjstvu. Običajno so ti delci namreč delci vodnega kamna, ki nastajajo kot posledica porušenja karbonatnega ravnotežja v interni instalaciji, največkrat zaradi segrevanja vode. Čim višjo trdoto ima voda, tem več vodnega kamna se iz nje izloči. V primeru, da je vzrok v internem omrežju in da gre za vodni kamen, se bodo delci on prisotnosti čistila raztopili. V kolikor pride pesek v interno instalacijo iz vodovodnega omrežja, se ta v čistilnem sredstvu za vodni kamen ne bo raztopil. V tem primeru je potrebno obvestiti upravljavca vodovoda, ki bo ugotovil vzrok in izvedel vse ukrepe za zmanjšanje prisotnosti peska. Trdoto največkrat izražamo z nemško trdotno stopnjo. Izražamo pa jo tudi z francoskimi trdotnimi stopinjami in mmol (mili moli na liter):
trdota_vode

 

STOPINJA NEMŠKE
STOPINJE (°dH)
 FRANCOSKE
STOPINJE (°fH)
 MMOL
 zelo mehka voda  0 – 4  0 – 7  0 – 0,8
 mehka voda  5 – 8  8 – 14  0,9 – 1,4
 srednje trda voda  9 -16  15 – 28  1,5 – 2,8
 trda voda  17 – 30  29 – 38  2,9 – 5,3
 zelo trda voda  nad 31  nad 39  nad 5,3

(1°dH = 5,6 mg CaCO3 / liter vode)

( Nemške stopinje (°dHN) – 1 °dHN ustreza 1 mg CaO v 100 mL vode )

( Francoske stopinje (°fH) – 1 °fH ustreza 1 mg CaCO3 v 100 mL vode ) 

 

TRDOTA VODE NA ČRPALIŠČIH, KI SO V UPRAVLJANJU MARIBORSKEGA VODOVODA

 

IME ČRPALIŠČA / ZAJETJA IZMERJENA TRDOTA V NEMŠKIH STOPINJAH (°dHN)
Vrbanski plato – vtočno mesto 1 14 – 17
Vrbanski plato – vtočno mesto 2 16 – 18
Betnava 2 12 – 15
Betnava 3 14 – 17
Betnava 4 15 – 18
Bohova 1 14 – 18
Bohova 2 14 – 18
Dobrovce 16 – 20
Ruše 1 10 – 13
Selniška dobrava 12 – 15
Ceršak 14 – 19
Areh 6 – 8
Mariborska koča 6 – 8
Srednje 2 – 5
Gaj 1 – 5
Duh 14 – 18
Pivola 1 – 3