Rezultati analiz pitne vode NACIONALNEGA LABORATORIJA ZA ZDRAVJE, OKOLJE IN HRANO

Vodni vir Področje oskrbe Grafi Zadnji rezultati analiz
Bohova 1 Oskrba občin Maribor, Hoče-Slivnica in Duplek
Bohova 2 Oskrba občin Maribor, Hoče-Slivnica in Duplek
Betnava 3 Oskrba občin Maribor in Hoče-Slivnica
Betnava 4 Oskrba občin Maribor in Hoče-Slivnica
Preglednica
Ceršak črpališče Oskrba občin Šentilj in Pesnica
Dobrovce Oskrba občin Maribor, Miklavž na Dravskem polju, Duplek in Hoče-Slivnica
Mariborski otok,
vodnjak 1
Namenjen sistemu bogatenja podtalnice
Mariborski otok,
vodnjak 3
Namenjen sistemu bogatenja podtalnice
Ruše 1 Oskrba občin Ruše in Maribor
Ruše 2 Voda iz tega vodnjaka se ne črpa v omrežje
Selniška dobrava Oskrba občin Selnica ob Dravi in Ruše
Vrbanski plato vtočno mesto 1 Oskrba občine Maribor, Pesnica, Lenart, Kungota, Šentilj, Benedikt, Sveti Jurij, Sveta Ana, Duplek, Sveta Trojica, Gornja Radgona, Cerkvenjak, Apače in Miklavž na Dravskem polju
Vrbanski plato vtočno
mesto 2
Oskrba občine Maribor, Pesnica, Lenart, Kungota, Šentilj, Benedikt, Sveti Jurij, Sveta Ana, Duplek, Sveta Trojica, Gornja Radgona, Cerkvenjak, Apače in Miklavž na Dravskem polju