Objava skupščine delniške družbe Mariborski vodovod

Spletna stran podjetja Mariborski vodovod tudi govori
17. 5. 2018
Srebrno priznanje
11. 6. 2018

Objava skupščine delniške družbe Mariborski vodovod


Skupščina bo v ponedeljek, 26.6.2018 ob 10. uri na sedežu družbe na Jadranski cesti 24 v Mariboru.