Nove cene vodooskrbe v občini Sveta Trojica v Slovenskih goricah

OBVEZNA IZVEDBA SPIRANJA INTERNIH HIŠNIH NAPELJAV PRED SPROŠČANJEM UKREPOV ZARADI RAZGLASITVE EPIDEMIJE COVID-19
27. 1. 2021
Objava skupščine delniške družbe Mariborski vodovod 19.3.2021
18. 2. 2021
Prikaži vse

Nove cene vodooskrbe v občini Sveta Trojica v Slovenskih goricah

Sprememba cene v občini Sveta Trojica v Slovenskih goricah:

Občinski svet Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah je na svoji 18. redni seji, dne 27.1.2021 s sklepom sprejel Elaborat o oblikovanju cen izvajanja obvezne občinske gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo in potrdil cene za to javno službo. Cene so oblikovane na osnovi Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Ur.l. RS št. 87/2012).

Cene vode in storitev so objavljeni na naslednji povezavi.

Uporabnike naprošamo, naj – če želijo – odčitajo števec in nam stanje v osmih dneh pošljejo na enega izmed spodaj navedenih načinov:
– Po pošti na naslov Mariborski vodovod, Jadranska c. 24, 2102 Maribor
– Preko portala komunala.info (na spletni strani www.komunala.info; podatki za prijavo so na položnici)
– po e-pošti nal: info@mb-vodovod.si
– preko spletne aplikacije Moja voda

Podatki, ki jih pri sporočanju potrebujete so:    priimek in ime, naslov priključka, številka števca in   stanje števca. Za vse informacije v zvezi z odčitavanjem lahko pokličete po telefonu  02/ 320-77-21320-77-22, 320-77-24 (oddelek obračun vode).


Občina Selnica ob Dravi