Montažna dela na Glavnem trgu

Sodelovali smo pri izdaji knjige »Spationomy«
8. 1. 2020
Nagradna igra – Voda in podnebne spremembe
5. 2. 2020

Montažna dela na Glavnem trgu


Dne 27.01. smo izvajali na področju Glavnega trga prevezavo novograjenih vodovodnih cevovodov na obstoječ primarni litoželezni cevovod premera 350mm častitljive starosti. Vgrajen je bil namreč daljnega 1901 leta. Ker gre za najpomembnejši cevovod prvega mestnega vodovodnega sistema v Mariboru, ki je povezoval vodni vir, kateri je bil v bližini križišča Ptujske in Titove ceste z vodohranom na Kalvariji si ta dogodek zasluži kratek povzetek dogajanja.

Ko se je pretok dotekajočih voda zmanjšal smo izvedli prerez spojnega mesta. Ob tem poudarjamo, da so bili v preteklosti vgrajeni materiali presenetljivo ohranjeni, prav tako so bila spojna mesta izvedena izjemno skrbno in natančno. Način izvajanja spojnih mest je bil tedaj povsem drugačen kakor danes, ko se uporablja gumijasta tesnila. Zamudno delo posameznega spoja je obsega dvoje tesnilnih vrvi zbitih z dleti v špranjo obojke in svinčeno zalivko. Ocenjujemo, da je izvedba spoja trajala vsaj 2-3h.
Po odstranitvi starih cevi so bile vgrajene nove iz nodularne litine, spojno mesto pa varovano z posebno spojko z varovali proti izvleku. Cevi je po izvedbi bilo potrebno stabilizirati višinsko in bočno. Z izvajanjem počasnega polnjenja cevovodom smo v glavnem preprečili luščenje oblog vodnega kamna v preostanku obstoječega cevovoda in z tem neprijetnih posledic v smislu obarvane vode in nabiranja drobcev na sitih pip. Dela so bila vključno z izvedbo odzračevanja in spiranja cevovoda ob 17h.