MARIBORSKI VODOVOD, j.p. d.d., Karta označitve varovanih območij vodnih virov
LEGENDA
Vrsta oznake
Prometni znak: Vodovarstveno področje
Prometni znak: Območje zajetja
Tabla: Najožje območje varovanja podtalnice

Oznaka za vodovarstveno območje
- državni nivo
Območje zajetja
VVO I - Najožje vodovarstveno območje
VVO II - Ožje vodovarstveno območje
VVO XII - Ožje vodovarstveno območje
VVO III - Širše vodovarstveno območje

Oznaka za varstveni pas
- občinski nivo
VP 1 - Najožji varstveni pas
VP 2 - Ožji varstveni pas
VP 3 - Širši varstveni pas
VP 4 - Vplivni varstveni pas