LEGENDA
Oznake vzdrževanja
Pitnik MV vzdržuje in upravlja
Pitnik MV interventno vzdržuje
Pitnik MV ne vzdržuje in ne upravlja
Pipe MV ne vzdržuje in ne upravlja