Osebje

Sanja Gerdak

Vodja sprejemne pisarne

02 320 77 45


Srdjan Gurbaj

Referent sprejemne pisarne

02 320 77 68