Informatika

Goran Anders

Vodja informatike

02 320 77 81


Andrej Vodopivec

Informatik

02 320 77 87


Kataster

Darja Peterin

Organizator podatkov GIS

02 320 77 36


Robert Močnik

Vodja katastra

02 320 77 89


Aleš Erker

Skrbnik sistema za upr. vodnih izgub

02 320 77 91


Matej Levstek

Skrbnik GIS sistema

02 320 77 34


Matic Grušovnik

Figurant

02 320 77 48


Bojan Dreu

Geodet

02 320 77 33