Družini prijazno podjetje

Podlaga za implementacijo certifikata Družini prijazno podjetje je sistem »European Family Audit«, ki ga je razvila nemška organizacija Berufundfamilie in ga trenutno uporabljajo v Sloveniji, Nemčiji, Avstriji, na Madžarskem in v Italiji. Gre za svetovalno-revizorski postopek, ki ima funkcijo ocenjevanja ter svetovanja delodajalcem, katera orodja uporabljati za boljše upravljanje s človeškimi viri s poudarkom na usklajevanju poklicnega in družinskega življenja zaposlenih.

Skozi notranji postopek podjetje določi in uresniči izbrane cilje in ukrepe. Glede na notranjo oceno dejanskega stanja smo se s pomočjo zunanjega ocenjevalca/svetovalca v podjetju odločili za načrt vpeljave ukrepov, katerih cilj je izboljšanje upravljanja delovnih procesov ter kakovosti delovnega okolja za boljše usklajevanje poklicnega in družinskega življenja zaposlenih. Po pozitivni oceni izvedbenega načrta implementacije izbranih ukrepov s strani revizorskega sveta smo pridobili osnovni certifikat »Družini prijazno podjetje«. Osnovne značilnosti sistema certificiranja Družini prijazno podjetje so ne le ovrednotiti trenutno situacijo, temveč gre za izboljšanje le te, predvsem pa gre za sistem, ki je dolgoročno naravnan. Aktivna družini prijazna politika v podjetju prinaša številne prednosti, in sicer zvečanje motivacije zaposlenih, večja pripadnost podjetju in večja produktivnost, večje zadovoljstva in zmanjševanja stresa pri zaposlenih, zmanjšanje stroškov povezanih s fluktuacijo zaposlenih, večanje ugleda podjetja pri poslovnih partnerjih, uporabnikih in v družbi.

V okviru pridobljenega certifikata smo sprejeli določene ukrepe za lažje usklajevanje poklicnega in družinskega življenja, ter tako našo dobro prakso in aktivnosti, ki jih že izvajamo še nadgradili in izpopolnili. Projektna skupina, ki jo je sestavljalo osem zaposlenih Mariborskega vodovoda, je izbrala 14 ukrepov, ki jih bomo izpolnjevali in nadgrajevali v naslednjem triletnem obdobju. Ti ukrepi so s področja delovnega časa, organizacije dela, politike informiranja in komuniciranja, veščinami vodstva, razvoja kadrov, strukture plačila in nagrajevanja dosežkov in storitve za družino. Nabor 14 izbranih ukrepov sestavljajo: fiksni osrednji delovni čas z izbiro prihoda in odhoda za vse zaposlene, kar pomeni, da vsi zaposleni z novim letom pričnejo koristiti možnost drsečega delovnega časa v skladu z Delovnim koledarjem za 2012, organizacija dežurstva, časovni konto, skrajšani delovni čas zaradi družinskih obveznosti, otroški časovni bonus, tim za usklajevanje poklicnega in družinskega življenja – DPP, ukrepi za varovanje zdravja, komuniciranje z zaposlenimi; komuniciranje z zunanjimi javnostmi, raziskave med zaposlenimi o usklajevanju dela in družine, izobraževanje vodij na področju usklajevanja dela in družine, družbeno koristne aktivnosti, obdaritev novorojencev in novoletno obdarovanje otrok. O vseh prejetih ukrepih in aktivnostih, ki se bodo izvajale, bodo zaposleni v prihajajočem letu prejeli vse dodatne informacije in obrazložitve.

Za namene nadaljnjega izvajanja ukrepov in lažjega usklajevanja poklicnega in zasebnega življenja je ustanovljen tudi Tim za usklajevanje poklicnega in družinskega življenja, ki ga sestavljajo člani projektne skupine: Andrej Herodež, Lea Kosi Kovačič, Dušan Bubnjevič, Marijan Erjavec, Vesna Rataj, Bojan Fras, Marija Vogrinc in Maja Lukič. Delovanje Tima DPP bo omogočilo še boljše poznavanje razmer na področju DPP ter pravočasno identificiranje potreb in morebitnih problemov.