25. redna letna skupščina 19 delničarjev Mariborskega vodovoda

Nove cene vodooskrbe v občini Sveta Ana
27. 6. 2019
Objava 26. skupščine delniške družbe Mariborski vodovod
24. 9. 2019

25. redna letna skupščina 19 delničarjev Mariborskega vodovoda

Danes je potekala že 25. redna letna skupščina 19 delničarjev Mariborskega vodovoda. Delničarji so soglasno potrdili dobro delo uprave, nadzornega sveta in letno poročilo za preteklo leto.

Mariborski vodovod je v dobrem poslovnem letu 2018, ustvaril 118.945 eur bilančnega dobička. Delničarji so sprejeli sklep, da se 100.000 eur razdeli med lastnike 19 občin, 18.945 eur pa so namenili statutarnim rezervam.

Ob tem so potrdili spremembe statuta družbe in poslovnika o delu skupščine vodovoda. Na vprašanje delničarjev o holdingu, ni bilo razprave, saj zastopnik MO Maribor, ni imel pooblastila, za odgovore v zvezi s holdingom.