Povezava na spletno stran za slepe in slabovidne

Rezultati analiz pitne vode

KAKOVOST PITNE VODE

Rezultati analiz pitne vode Zavoda za zdravstveno varstvo Maribor

 

Vodni vir Področje oskrbe Grafi Zadnji rezultati analiz Dodatne analize
Bohova 1 Oskrba občin Maribor, Hoče-Slivnica in Duplek Graf pesticidi Preglednica  
Bohova 2 Oskrba občin Maribor, Hoče-Slivnica in Duplek Graf pesticidi Preglednica Preglednica
Betnava 3 Oskrba občin Maribor in Hoče-Slivnica Graf pesticidi Preglednica  
Betnava 4 Oskrba občin Maribor in Hoče-Slivnica Graf pesticidi Preglednica  
Ceršak črpališče Oskrba občin Šentilj in Pesnica Graf pesticidi Preglednica Preglednica
Dobrovce Oskrba občin Maribor, Miklavž na Dravskem polju, Duplek in Hoče-Slivnica Graf pesticidi Preglednica Preglednica
Mariborski otok,
vodnjak 1
Namenjen sistemu bogatenja podtalnice Graf pesticidi Preglednica  
Mariborski otok,
vodnjak 3
Namenjen sistemu bogatenja podtalnice Graf pesticidi Preglednica  
Ruše 1 Oskrba občin Ruše in Maribor Graf pesticidi Preglednica Preglednica
Ruše 2 Voda iz tega vodnjaka se ne črpa v omrežje Graf pesticidi Preglednica  
Selniška dobrava Oskrba občin Selnica ob Dravi in Ruše Graf nitrati Preglednica  
Vrbanski plato vtočno mesto 1 Oskrba občine Maribor, Pesnica, Lenart, Kungota, Šentilj, Benedikt, Sveti Jurij, Sveta Ana, Duplek, Sveta Trojica, Gornja Radgona, Cerkvenjak, Apače in Miklavž na Dravskem polju Graf pesticidi Preglednica Preglednica

Vrbanski plato vtočno
mesto 2

Oskrba občine Maribor, Pesnica, Lenart, Kungota, Šentilj, Benedikt, Sveti Jurij, Sveta Ana, Duplek, Sveta Trojica, Gornja Radgona, Cerkvenjak, Apače in Miklavž na Dravskem polju Graf pesticidi Preglednica