Rezultati analiz pitne vode Zavoda za zdravstveno varstvo Maribor

Vodni vir Področje oskrbe Grafi Zadnji rezultati analiz
Bohova 1 Oskrba občin Maribor, Hoče-Slivnica in Duplek Graf pesticidi Preglednica
Bohova 2 Oskrba občin Maribor, Hoče-Slivnica in Duplek Graf pesticidi Preglednica
etnava 3 Oskrba občin Maribor in Hoče-Slivnica Graf pesticidi Preglednica
Betnava 4 Oskrba občin Maribor in Hoče-Slivnica Graf pesticidi Preglednica
Ceršak črpališče Oskrba občin Šentilj in Pesnica Graf pesticidi Preglednica
Dobrovce Oskrba občin Maribor, Miklavž na Dravskem polju, Duplek in Hoče-Slivnica Graf pesticidi Preglednica
Mariborski otok,
vodnjak 1
Namenjen sistemu bogatenja podtalnice Graf pesticidi Preglednica
Mariborski otok,
vodnjak 3
Namenjen sistemu bogatenja podtalnice Graf pesticidi Preglednica
Ruše 1 Oskrba občin Ruše in Maribor Graf pesticidi Preglednica
Ruše 2 Voda iz tega vodnjaka se ne črpa v omrežje Graf pesticidi Preglednica
Selniška dobrava Oskrba občin Selnica ob Dravi in Ruše Graf nitrati Preglednica
Vrbanski plato vtočno mesto 1 Oskrba občine Maribor, Pesnica, Lenart, Kungota, Šentilj, Benedikt, Sveti Jurij, Sveta Ana, Duplek, Sveta Trojica, Gornja Radgona, Cerkvenjak, Apače in Miklavž na Dravskem polju Graf pesticidi Preglednica
Vrbanski plato vtočno
mesto 2
Oskrba občine Maribor, Pesnica, Lenart, Kungota, Šentilj, Benedikt, Sveti Jurij, Sveta Ana, Duplek, Sveta Trojica, Gornja Radgona, Cerkvenjak, Apače in Miklavž na Dravskem polju Graf pesticidi Preglednica

 

Visit Us On Facebook