Povezava na spletno stran za slepe in slabovidne

Kako oziroma kdaj popisujemo vodomere?

Pri velikih porabnikih – večstanovanjskih objetih s skupnim obračunskim vodomerom in podjetjih odčitavamo vodomere vsake tri mesece, pri malih uporabnikih – gospodinjstvih pa odčitavamo vodomere praviloma enkrat letno. Naši popisovalci odčitavajo vodomere s pomočjo ročnih laserskih terminalov, ki berejo črtno kodo priključka. Za vmesne mesece ko se vodomeri ne odčitajo, se obračunava začasna povprečna poraba, ugotovljena na osnovi podatkov o porabi iz predhodnega obdobja. 


Ob spremembi cene, vodomerov ne odčitavamo, temveč se stanje vodomera na dan uveljavitve nove cene oceni, na osnovi poprečne porabe v preteklem obdobju.

Uporabniki imajo možnost, da na dan spremembe cene vodomer sami odčitajo in nam podatke posredujejo na telefonsko številko 02 320 77 20 ali 02 320 77 22 ali po elektronski pošti obracun.vode@mb-vodovod.si.
V kolikor uporabniki ne želijo prejemati računov z obračunano povprečno porabo, lahko sami odčitajo svoj vodomer in nam do 20. dne v mesecu posredujejo podatke. V tem primeru bomo račun izstavili po dejanski porabi.