Povezava na spletno stran za slepe in slabovidne
Mariborki Vodovod 3 Mariborki Vodovod 2 Mariborki Vodovod 1 Mariborki Vodovod 4 Mariborki Vodovod 5 Mariborki Vodovod 6 Mariborki Vodovod 7 Mariborki Vodovod 8

PRIJAVA MOTENJ V OSKRBI

Pon-Pet od 7-15 ure oddelek Omrežje na tel.št. (02) 320 77 00
po 15. uri, med vikendi in prazniki:
Dežurna služba na tel.št. 080 19 51

OBRAČUN VODE

320 77 21, 320 77 22, 320 77 24

Uradne ure za področje obračuna vodarine in vodovodnih priključkov: Ponedeljek, Torek, Četrtek, Petek: 7.30–12.00, Sreda:7.30-16.00, Malica: 9.30–10.00

Obvestila uporabnikom

Maribor 3.10.2014

OBVESTILO UPORABNIKOM TRAJNIKOV!

Pri izpisu računa za  september 2014 je prišlo do neljube napake. Pri računih, ki se plačujejo preko trajnika je izpadel napis »PLAČANO S TRAJNIKOM«.  Je le napaka na izpisu, plačilo preko trajnika bo na bankah normalno izvedeno. V naslednjem mesecu bo zadeva urejena.

Za napako se opravičujemo!
_____________________________________________________________________________________________

Maribor, 10.4.2014

Sprememba cene v občini Cerkvenjak
Občinski svet občine Cerkvenjak je sprejel nove cene storitev, ki stopijo v veljavo z 1.4.2014
Cene vode in storitev so objavljeni na naslednji povezavi,
__________________________________________________________________________________________________

Maribor 01.04.2014
Sprememba cene v Mestni občini Maribor in občinah Miklavž na Dravskem polju, Benedikt, Lenart, Sveta Ana, Sveti Jurij v Slovenskih Goricah, Sveta Trojica v Slovenskih Goricah:

Občinski sveti so na svojih rednih sejah s sklepi sprejeli Elaborate o oblikovanju cen izvajanja obvezne občinske gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo in potrdili cene za to javno službo. Več..

__________________________________________________________________________________________________
Priznanje Republike Slovenije za poslovno odličnost PRSPO 2014

Mariborski vodovod je bil  ponovno v družbi odličnih na Brdu, kjer je potekala slovesna podelitev državnih priznanj za poslovno odličnost za leto 2013 in bil tudi prejemnik diplome in certifikata za najboljše organizacije.
Fotografije na FB...

__________________________________________________________________________________________________
Maribor, 30.12.2013

Sprememba cene v občini Kungota:
Občinski svet Občine Kungota je na svoji 17. redni seji dne 13.11.2013 s sklepom sprejel Elaborat o oblikovanju cen izvajanja obvezne občinske gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo in potrdil cene za to javno službo. Cene so oblikovane na osnovi  Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Ur.l. RS št. 87/2012)

Cene vode in storitev so objavljeni na naslednji povezavi,

_________________________________________________________________________________________________________

Izvajamo novo storitev "Kontrola tesnosti cevovodov" 
V prvi polovici leta 2013 smo dejavnost kontrolnega organa poleg kontrole umerjanja vodomerov razširili še na "Kontrolo tesnosti cevovodov". Akreditirani smo po standardu SIST EN 805:2000 za preizkušanje tesnosti novo zgrajenih cevovodov. Kontrolo tesnosti izvajamo na novozgrajenih vodovodnih cevovodih (Lito železo, PEHD, Jeklo, …)
več..

_________________________________________________________________________________________________________

Naše "Letno poročilo 2012" je po izboru revije Finance doseglo drugo mesto po kakovosti
Letno poročilo vsakega podjetja je kot ogledalo, katerega postavi podjetje vsem na ogled. Mariborski vodovod je v kategoriji »NAJBOLJŠE LETNO POROČILO MED DRUGIMI ORGANIZACIJAMI V LETU 2012 V SLOVENIJI« prvič tekmoval in bil za svoje LETNO POROČILO 2012 lepo ocenjen ter osvojil odlično drugo mesto po izboru strokovne komisije v izboru dnevnega finančnega časopisa Finance. Največja vrednost te nagrade je, da smo kot eno od redkih podjetij letno poročilo naredili sami s svojimi zaposlenimi !

več..

_________________________________________________________________________________________________________ 

Delovišča Mariborski vodovod
Pripravili smo zemljevid naših trenutnih delovišč. Podatki se dnevno spreminjajo. Povezava..

________________________________________________________________________________________________________   

Uradne ure
Uradne ure za področje obračuna vodarine in vodovodnih priključkov :Ponedeljek,Torek,Četrtek, Petek: 7.30 – 12.00,  Sreda:7.30-16.00, Malica: 9.30–10.00

V času uradnih ur smo dosegljivi na naslednjih telefonskih številkah:
OBRAČUN VODE: 320-77-21,  320-77-22,  320-77-24
SALDAKONTI: 320-77-17 , 320-77-18,  320-77-19
VODOVODNI PRIKLJUČKI: 320-77-70,  320-77-71,  320-77-93
________________________________________________________________________________________________________  

 Pitniki v Mariboru
V teh vročih dneh so koristna mesta kjer se lahko brezplačno osvežimo. Pripravili smo karto pitnikov v Mariboru in okolici, ki jih vzdržuje naše podjetje. Zemljevid je na tej

povezavi.

________________________________________________________________________________________________________   Obvestilo o cenah storitev

Cene vode in storitev so objavljeni na naslednji povezavi.

Uporabnike naprošamo, naj - če želijo - odčitajo števec in nam stanje v osmih dneh pošljejo na enega izmed spodaj navedenih načinov:
- Po pošti na naslov Mariborski vodovod, Jadranska c. 24, 2102 Maribor
- Preko portala komunala.info (na spletni strani www.komunala.info; podatki za prijavo so na položnici)
-
po e-pošti nal: info@mb-vodovod.si
- 
preko spletnega obrazca

Podatki, ki jih pri sporočanju potrebujete so:    priimek in ime, naslov priključka, številka števca in   stanje števca.Za vse informacije v zvezi z odčitavanjem lahko pokličete po telefonu  02/ 320-77-2102/ 320-77-21, 320-77-22, 320-77-24 (oddelek obračun vode).

________________________________________________________________________________________________________ 

E-računi - prijazni do okolja, udobni za uporabnike, učinkoviti za podjetja

V Mariborskem vodovodu se zavedamo družbene odgovornosti do okolja. S prilagajanjem podjetja   brezpapirnemu (elektronskemu)  poslovanju dosegamo troje:  prijaznost do okolja,  udobnejše poslovanje za naše uporabnike in učinkovitejše  poslovanje za podjetje in partnerje. 

Od začetka leta 2012 podpiramo  "brezpapirni račun" za naše storitve obračuna vodarine preko varne in zanesljive storitve spletnega bančništva.

Uporabnikom spletnega bančništva omogočamo enostavno in udobno plačevanje računov vodarine s klikom brez vnašanja ali prepisovanja podatkov.

Tudi Vi lahko veliko storite pri ohranjanju narave, s spletnim arhivom  povečate preglednost nad vašimi stroški  in pri tem še prihranite pri času ...   Postanite uporabnik e-računov!  več...
________________________________________________________________________________________________________


Pitniki za male živali
V letošnjem vročem poletju nismo pozabili na naše male prijatelje ...
________________________________________________________________________________________________________
 
Javljanje stanj vodomerov

Uporabnike obveščamo, da upoštevamo izključno stanja števcev javljena do 20. v mesecu. Javljena stanja po 20. se ne bodo upoštevala!  Priporočamo, da redno mesečno javljate stanje vodomera. Na ta način bodo vaši računi izdani po dejanski porabi, pravočasno pa boste zaznali tudi morebitne napake ali puščanja vaše interne vodovodne napeljave.

________________________________________________________________________________________________________

Ta spletna stran je prilagojena slepim in slabovidnim.

__________________________________________________________________________________________________
Maribor, 13.2.2014

Kakovost pitne vode

Eden izmed osnovnih ciljev Mariborskega vodovoda j.p. d.d. je zagotavljanje skladne in ustrezne pitne vode. V te namene se redno izvaja tudi notranji nadzor nad kvaliteto pitne vode. Notranji nadzor se vrši v sodelovanju z Zavodom za zdravstveno varstvo Maribor, ki dnevno jemlje vzorce pitne vode.