Povezava na spletno stran za slepe in slabovidne
Mariborki Vodovod 3 Mariborki Vodovod 2 Mariborki Vodovod 1 Mariborki Vodovod 4 Mariborki Vodovod 5 Mariborki Vodovod 6 Mariborki Vodovod 7 Mariborki Vodovod 8

PRIJAVA MOTENJ V OSKRBI

Pon-Pet od 7-15 ure oddelek Omrežje na tel.št. (02) 320 77 00
po 15. uri, med vikendi in prazniki:
Dežurna služba na tel.št. 080 19 51

OBRAČUN VODE

320 77 21, 320 77 22, 320 77 24

Uradne ure za področje obračuna vodarine in vodovodnih priključkov: Ponedeljek, Torek, Četrtek, Petek: 7.30–12.00, Sreda:7.30-16.00, Malica: 9.30–10.00

Obvestila uporabnikom

Vidra

 

__________________________________________________________________________________________________

Maribor, 12.11.2014

Pregledi  hidrantnega omrežja v  Mestni občini Maribor in občini Miklavž na Dravskem polju

Javno  podjetje Mariborski vodovod, d.d.  je z  Gasilsko zvezo Maribor v začetku leta 2014 organiziralo obsežen  pregled celotnega  hidrantnega omrežja v Mestni občini Maribor in občini Miklavž na Dravskem polju. Zaradi velikega števila hidrantov, smo se odločili, da redne tehnične  preglede hidrantnega omrežja  izvedejo  prostovoljna  gasilska društva, ki so na območju Mestne občine Maribor in občini Miklavž na Dravskem polju.

Gasilska društva  so bila deležna potrebne informacijske podpore s strani različnih služb Mariborskega vodovoda, d.d. (kataster, evidence, …).

Mariborski vodovod, d.d. ima v  Mestni občini Maribor in občini Miklavž na Dravskem polju v upravljanju kar 3687 hidrantov. Prav zaradi velikega števila hidrantov smo se odločili, da  z  vsemi prostovoljnimi gasilskimi društvi, ki so izvajala preglede, sklenili  pogodbo za izvajanje pregledov hidrantnega omrežja.

Mariborski vodovod, d.d. bo iz pridobljenih podatkov ažuriral svoj GIS (geodetski informacijski sistem), kasneje pa bodo podatki dosegljivi tudi Mestni občini Maribor, občini Miklavž na Dravskem polju, Javni gasilski službi MOM,  Gasilski zvezi Maribor in prostovoljnim gasilskim društvom..Hidranti  na  javnem  vodovodnem  omrežju  so  namenjeni   izključno  požarni   varnosti   ter  morajo biti   ves    čas   dostopni  in  v  brezhibnem stanju.  Pravilno  delovanje  hidrantnega  omrežja omogoča gasilcem in uporabnikom hitro  in  učinkovito  gašenje  požara.

__________________________________________________________________________________________________

Maribor 7.11.2014
POZOR! SPREMEMBA JAVLJANJA STANJ VODOMEROV S 1.12.2014 !
Obveščamo vas, da bomo sprejemali in upoštevali vsa javljena stanja za individualna odjemna mesta, v vseh oblikah (telefonično, mail, spletni obrazec, portal komunala.info), samo med 15. in 20. v mesecu. Javljena stanja pred in po navedenem datumu se ne bodo upoštevala! Ukrep je potreben zaradi zagotavljanja točnosti obračuna. Sprememba prične  veljati 1.12.2014
Hvala za razumevanje!

__________________________________________________________________________________________________
Maribor, 12.11.2014
PREJELI SMO NAGRADO ZA NAJBOLJŠE LETNO POROČILO V SLOVENIJI

Na Gospodarski zbornici Slovenije so podeli nagrade za najboljša letna poročila za leto 2013. Mariborski vodovod je prejel Nagrado za najboljše letno poročilo med srednjimi in malimi podjetji v državi.

Nagrado smo prejeli v družbi najboljših kot so Petrol, Zavarovalnica Triglav, Gorenje, Mercator in Krka, ki je prejela nagrado za najboljše letno poročilo med veliki podjetji.

___________________________________________________________________________________________________
Maribor 6.11.2014
Odlok o načinu opravljanja lokalne gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo v Občini Duplek
Občinski svet Občine Duplek na svoji 27. redni seji dne 15.1.2014 sprejel ODLOK O NAČINU OPRAVLJANJA LOKALNE GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE OSKRBE S PITNO VODO V OBČINI DUPLEK .  Vsebina je na naslednji povezavi... ___________________________________________________________________________________________________
Maribor 3.10.2014
OBVESTILO UPORABNIKOM TRAJNIKOV!
Pri izpisu računa za  september 2014 je prišlo do neljube napake. Pri računih, ki se plačujejo preko trajnika je izpadel napis »PLAČANO S TRAJNIKOM«.  Je le napaka na izpisu, plačilo preko trajnika bo na bankah normalno izvedeno. V naslednjem mesecu bo zadeva urejena. Za napako se opravičujemo!
_____________________________________________________________________________________________
Maribor, 10.4.2014
Sprememba cene v občini Cerkvenjak
Občinski svet občine Cerkvenjak je sprejel nove cene storitev, ki stopijo v veljavo z 1.4.2014
Cene vode in storitev so objavljeni na naslednji povezavi,
__________________________________________________________________________________________________
Maribor 01.04.2014
Sprememba cene v Mestni občini Maribor in občinah Miklavž na Dravskem polju, Benedikt, Lenart, Sveta Ana, Sveti Jurij v Slovenskih Goricah, Sveta Trojica v Slovenskih Goricah:
Občinski sveti so na svojih rednih sejah s sklepi sprejeli Elaborate o oblikovanju cen izvajanja obvezne občinske gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo in potrdili cene za to javno službo. Več..
__________________________________________________________________________________________________
Priznanje Republike Slovenije za poslovno odličnost PRSPO 2014

Mariborski vodovod je bil  ponovno v družbi odličnih na Brdu, kjer je potekala slovesna podelitev državnih priznanj za poslovno odličnost za leto 2013 in bil tudi prejemnik diplome in certifikata za najboljše organizacije.
Fotografije na FB...

__________________________________________________________________________________________________
Izvajamo novo storitev "Kontrola tesnosti cevovodov" 
V prvi polovici leta 2013 smo dejavnost kontrolnega organa poleg kontrole umerjanja vodomerov razširili še na "Kontrolo tesnosti cevovodov". Akreditirani smo po standardu SIST EN 805:2000 za preizkušanje tesnosti novo zgrajenih cevovodov. Kontrolo tesnosti izvajamo na novozgrajenih vodovodnih cevovodih (Lito železo, PEHD, Jeklo, …)
več..
_________________________________________________________________________________________________________
Delovišča Mariborski vodovod
Pripravili smo zemljevid naših trenutnih delovišč. Podatki se dnevno spreminjajo. Povezava..
________________________________________________________________________________________________________  
Uradne ure

Uradne ure za področje obračuna vodarine in vodovodnih priključkov :Ponedeljek,Torek,Četrtek, Petek: 7.30 – 12.00,  Sreda:7.30-16.00, Malica: 9.30–10.00

V času uradnih ur smo dosegljivi na naslednjih telefonskih številkah:
OBRAČUN VODE: 320-77-21,  320-77-22,  320-77-24
SALDAKONTI: 320-77-17 , 320-77-18,  320-77-19
VODOVODNI PRIKLJUČKI: 320-77-70,  320-77-71,  320-77-93
________________________________________________________________________________________________________ 
Pitniki v Mariboru
V teh vročih dneh so koristna mesta kjer se lahko brezplačno osvežimo. Pripravili smo karto pitnikov v Mariboru in okolici, ki jih vzdržuje naše podjetje. Zemljevid je na tej povezavi. ________________________________________________________________________________________________________  Obvestilo o cenah storitev
Cene vode in storitev so objavljeni na naslednji povezavi.
Uporabnike naprošamo, naj - če želijo - odčitajo števec in nam stanje v osmih dneh pošljejo na enega izmed spodaj navedenih načinov:
- Po pošti na naslov Mariborski vodovod, Jadranska c. 24, 2102 Maribor
- Preko portala komunala.info (na spletni strani www.komunala.info; podatki za prijavo so na položnici)
-
po e-pošti nal: info@mb-vodovod.si
- 
preko spletnega obrazca

Podatki, ki jih pri sporočanju potrebujete so:    priimek in ime, naslov priključka, številka števca in   stanje števca.Za vse informacije v zvezi z odčitavanjem lahko pokličete po telefonu  02/ 320-77-2102/ 320-77-21 , 320-77-22, 320-77-24 (oddelek obračun vode).
________________________________________________________________________________________________________
E-računi - prijazni do okolja, udobni za uporabnike, učinkoviti za podjetja

V Mariborskem vodovodu se zavedamo družbene odgovornosti do okolja. S prilagajanjem podjetja   brezpapirnemu (elektronskemu)  poslovanju dosegamo troje:  prijaznost do okolja,  udobnejše poslovanje za naše uporabnike in učinkovitejše  poslovanje za podjetje in partnerje. Od začetka leta 2012 podpiramo  "brezpapirni račun" za naše storitve obračuna vodarine preko varne in zanesljive storitve spletnega bančništva.Uporabnikom spletnega bančništva omogočamo enostavno in udobno plačevanje računov vodarine s klikom brez vnašanja ali prepisovanja podatkov.Tudi Vi lahko veliko storite pri ohranjanju narave, s spletnim arhivom  povečate preglednost nad vašimi stroški  in pri tem še prihranite pri času ...   Postanite uporabnik e-računov!  več...
________________________________________________________________________________________________________


Pitniki za male živali
V letošnjem vročem poletju nismo pozabili na naše male prijatelje ...
Ta spletna stran je prilagojena slepim in slabovidnim.

__________________________________________________________________________________________________
Maribor, 13.2.2014

 

Kakovost pitne vode

Eden izmed osnovnih ciljev Mariborskega vodovoda j.p. d.d. je zagotavljanje skladne in ustrezne pitne vode. V te namene se redno izvaja tudi notranji nadzor nad kvaliteto pitne vode. Notranji nadzor se vrši v sodelovanju z Zavodom za zdravstveno varstvo Maribor, ki dnevno jemlje vzorce pitne vode.