Povezava na spletno stran za slepe in slabovidne
Mariborki Vodovod 3 Mariborki Vodovod 2 Mariborki Vodovod 1 Mariborki Vodovod 4 Mariborki Vodovod 5 Mariborki Vodovod 6 Mariborki Vodovod 7 Mariborki Vodovod 8

PRIJAVA MOTENJ V OSKRBI

Pon-Pet od 7-15 ure oddelek Omrežje na tel.št. (02) 320 77 00
po 15. uri, med vikendi in prazniki:
Dežurna služba na tel.št. 080 19 51

OBRAČUN VODE

320 77 21, 320 77 22, 320 77 24

Uradne ure za področje obračuna vodarine in vodovodnih priključkov: Ponedeljek, Torek, Četrtek, Petek: 7.30–12.00, Sreda:7.30-16.00, Malica: 9.30–10.00

Obvestila

Ta spletna stran je prilagojena slepim in slabovidnim          Arhiv objav   

______________________________________________________________________________________________________________
Vabilo - Skupščina podjetja Mariborski vodovod

Vabilo na 21. SKUPŠČINO DELNIŠKE DRUŽBE MARIBORSKI VODOVOD, JAVNO PODJETJE, D.D., MARIBOR, ki bo bo v ponedeljek, 27. 6. 2016 ob 10. uri na sedežu družbe na Jadranski cesti 24 v Mariboru.   povezava. 
______________________________________________________________________________________________________________
Komunalne igre 2016

Za prijavo kliknite tu: Prijava
______________________________________________________________________________________________________________

 

Svetovni dan voda 2016 (Qlandija Maribor) 18. - 19.03.2016

V Mariborskem  vodovodu  smo  tudi letos obeležili svetovni dan vode  v TC Qlandia v družbi z otroci osnovnih šol  in  s študenti Fakultete za kemijo in kemijsko tehnologijo Maribor. Otroci so na temo reke Drave naredili veliko izvirnih likovnih del. Vsi so si lahko ogledali, kako dragocena dobrina je voda, istočasno pa smo v vseh dogodkih spodbujali k odgovornemu ravnanju z naravnimi viri, predvsem z vodo.  Za zabavni del pa so skrbele klape iz Sv. Filipa in Jakova na morju, otroci osnovnih šol in naša maskota Vidra Vida.

Več slika na Facebook strani Mariborskega vodovoda.

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

   Maribor, 7.3.2016
Prejeli smo priznanje  Civilne zaščite
Ob 1. marcu svetovnem dnevu civilne zaščite, je Mariborski vodovod prejel državni bronasti  znak CZ s strani Uprave za zaščito in reševanje Ministrstva za obrambo Republike Slovenije. Priznanje našemu podjetju, je kot nagrada za naše odgovorno delo pri zaščiti, reševanju in predvsem pomoči ob naravnih in drugih nesrečah v naši pokrajini.
 

_____________________________________________________________________________________________
   Telefonsko javljanje stanj vodomerov je mogoče vsak delavnik od 7:30 do 14:00 ure.

_____________________________________________________________________________________________

Maribor, 16.2.2015

Preizkušanje storitve spletne asistence

S ciljem lažjega dostopa do informacij bomo na naši spletni strani začeli spreizkušanjem storitve spletna asistenca. Našo spletno sistentko smo poimenovali Vidra. Ko se prijavite na našo spletno stran se v spodnjem desnem kotu prikaže vprašanje "Potrebujete pomoč?". Vidra bo poskusila odgovoriti na vaša vprašanja, vendar jo moramo še veliko naučiti. Prosimo za razumevanje.
_____________________________________________________________________________________________

Sprememba cene v občini Selnica ob Dravi

Občinski svet Občine Selnica ob Dravi je na svoji 10. redni seji dne 21.1.2016 s sklepom sprejel Elaborat o oblikovanju cen izvajanja obvezne občinske gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo in potrdil cene za to javno službo. Cene so oblikovane na osnovi  Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Ur.l. RS št. 87/2012)
 . Cene vode in storitev so objavljeni na naslednji povezavi.

Uporabnike naprošamo, naj - če želijo - odčitajo števec in nam stanje v osmih dneh pošljejo na enega izmed spodaj navedenih načinov: 
- Po pošti na naslov Mariborski vodovod, Jadranska c. 24, 2102 Maribor
- Preko portala komunala.info (na spletni strani www.komunala.info; podatki za prijavo so na položnici)
po e-pošti nal: info@mb-vodovod.si
-  
preko spletnega obrazca

Podatki, ki jih pri sporočanju potrebujete so:    priimek in ime, naslov priključka, številka števca in   stanje števca.Za vse informacije v zvezi z odčitavanjem lahko pokličete po telefonu  02/ 320-77-00 (oddelek obračun vode).

_____________________________________________________________________________________________
Maribor 28.12.2015

Obvestilo o spremembah cen v občini Duplek in Kungota

Sprememba cene v občini Duplek

Občinski svet Občine Duplek je na svoji 8. redni seji dne 17.6.2015  s sklepom sprejel Elaborat o oblikovanju cen izvajanja obvezne občinske gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo in potrdil cene za to javno službo. Cene so oblikovane na osnovi  Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Ur.l. RS št. 87/2012)

Sprememba cene v občini Kungota
Občinski svet Občine Kungota je na svoji 6. redni seji dne 14.10.2015 s sklepom sprejel Elaborat o oblikovanju cen izvajanja obvezne občinske gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo in potrdil cene za to javno službo. Cene so oblikovane na osnovi  Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Ur.l. RS št. 87/2012)

_____________________________________________________________________________________________ 

Maribor, 19.11.2015


Horus 2015

hor »Čas,  v katerem živimo  vse bolj zahteva, da se zavedamo, kako naše delo in ravnanje vpliva na okolje in družbo. V Mariborskem vodovodu to dobro vemo in bili smo nagrajeni. «

Inovativnost medija letnega poročila 2014

Priznan  »Častnik Finance vsako leto podeljuje nagrade za najboljše poslovno poročilo. Mariborski vodovod je prejel posebno priznanje za inovativnost medija letnega poročila 2014.«

_____________________________________________________________________________________________

Maribor, 5.11.2015
Spoštovani uporabniki vode v občini Hoče - Slivnica in Selnica ob Dravi!
V mesecu novembru smo prešli na obračun vode po sistemu tekočega meseca. Prejeli boste račun za toliko dni, kot jih
ima mesec, na katerega se nanaša račun. Dnevno povprečje bomo določili po zadnjih treh popisih na vašem odjemnem mestu. Da bi bili obračuni čim bolj točni, vas pozivamo, da lahko javite vaše stanje porabljene  vode med 25. in zadnjim dnem v mesecu.

 V kolikor stanja ne boste javili ali ne bo popisa s strani upravljavca,  vam bomo izstavili račun na osnovi povprečnih obstoječih stanj. Za dodatne informacije smo vam na razpolago na tel. št. 3207700 ali na info@mb-vodovod.si .

_____________________________________________________________________________________________

Pitniki v omrežju Mariborskega vodovoda

Karta pitnikov    Fotogalerija pitnikov

_____________________________________________________________________________________________   

 

  CERTIFIKAT BONITETNE ODLIČNOSTI
boniteta odličnosti 2015Mariborski vodovod je postal imetnik bonitetne ocene odličnosti A, katera predstavlja nadpovprečno bonitetno vrednost podjetja. Ocena temelji na računovodskih izkazih podjetja za zadnje poslovno leto in napoveduje varnost poslovanja v naslednjih dvanajstih mesecih.  Podjetje z bonitetno odličnostjo A posluje nadpovprečno in izpolnjuje kriterije za doseganje manjše verjetnosti, da bo v prihodnjih dvanajstih mesecih zabeležilo stečaj, prisilno poravnavo ali likvidacijo, izbris podjetja iz poslovnega registra in blokado transakcijskega računa. V mednarodnem okolju ta certifikat pomeni, da podjetje dodatno utrjuje svoj ugled ter zaupanje na domačem in tujem poslovnem okolju.

 

_____________________________________________________________________________________________    ISO CERTIFIKAT
certifikat isoPo uvajanju v poslovne procese sisteme vodenja kakovosti, ravnanja z okoljem, vodenja varnosti in zdravja pri delu je Mariborski vodovod prejel polne certifikate za delo po ISO 9001, ISO 14001 in OHSAS 18001. Ob tem v družbi delamo še v skladu s smernicami družbene odgovornosti 26001 in ISO 27001, sistema vodenja in varovanja informacij.

 

__________________________________________________________________________________________________

Sodelovanje s Fakulteteto za logistiko in Fakulteto za strojništvo Univerze v Mariboru

S pametnimi števci do zmanjševanja stroškov porabe pitne vode

Študentje Fakultete za logistiko in Fakultete za strojništvo Univerze v Mariboru sodelujejo z Mariborskim vodovodom d.d. pri projektu »Način uvedbe pametnih števcev za odčitavanje dejanske porabe pitne vode«.Z uvedbo pametnih števcev bo naše podjetje zmanjšalo izgube v vodovodnem sistemu. Porabniki bodo mesečno imeli boljši pregled nad porabo in stroški pitne vode.

Projekt delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega sklada. Projekt se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007/13, razvojne prioritete 1. Več informacij najdete na spletni strani Fakultete za logistiko povezava .

Arhiv objav...

__________________________________________________________________________________________________
JAVLJANJE STANJ VODOMEROV
Obveščamo vas, da bomo sprejemali in upoštevali vsa javljena stanja za individualna odjemna mesta, v vseh oblikah (telefonično, mail, spletni obrazec, portal komunala.info), samo med 15. in 20. v mesecu. Javljena stanja pred in po navedenem datumu se ne bodo upoštevala! Ukrep je potreben zaradi zagotavljanja točnosti obračuna.

_________________________________________________________________________________________________________
 Izvajamo storitev "Kontrola tesnosti cevovodov" 
Od leta 2013 izvajamo poleg tudi storitev  "Kontrolo tesnosti cevovodov". Akreditirani smo po standardu SIST EN 805:2000 za preizkušanje tesnosti novo zgrajenih cevovodov. Kontrolo tesnosti izvajamo na novozgrajenih vodovodnih cevovodih (Lito železo, PEHD, Jeklo, …)
več..
_________________________________________________________________________________________________________
 Delovišča Mariborski vodovod
Pripravili smo zemljevid naših trenutnih delovišč. Podatki se dnevno spreminjajo. Povezava..
________________________________________________________________________________________________________  
Uradne ure

Uradne ure za področje obračuna vodarine in vodovodnih priključkov :Ponedeljek,Torek,Četrtek, Petek: 7.30 – 12.00,  Sreda:7.30-16.00, Malica: 9.30–10.00

V času uradnih ur smo dosegljivi na naslednjih telefonskih številkah:
OBRAČUN VODE: 320-77-21,  320-77-22,  320-77-24
SALDAKONTI: 320-77-17 , 320-77-18,  320-77-19
VODOVODNI PRIKLJUČKI: 320-77-70,  320-77-71,  320-77-93
________________________________________________________________________________________________________ 
Pitniki v Mariboru
V teh vročih dneh so koristna mesta kjer se lahko brezplačno osvežimo. Pripravili smo karto pitnikov v Mariboru in okolici, ki jih vzdržuje naše podjetje. Zemljevid je na tej povezavi. ________________________________________________________________________________________________________  Obvestilo o cenah storitev
Cene vode in storitev so objavljeni na naslednji povezavi.
Uporabnike naprošamo, naj - če želijo - odčitajo števec in nam stanje v osmih dneh pošljejo na enega izmed spodaj navedenih načinov:
- Po pošti na naslov Mariborski vodovod, Jadranska c. 24, 2102 Maribor
- Preko portala komunala.info (na spletni strani www.komunala.info; podatki za prijavo so na položnici)
-
po e-pošti nal: info@mb-vodovod.si
- 
preko spletnega obrazca

Podatki, ki jih pri sporočanju potrebujete so:    priimek in ime, naslov priključka, številka števca in   stanje števca.Za vse informacije v zvezi z odčitavanjem lahko pokličete po telefonu  02/ 320-77-2102/ 320-77-21 , 320-77-22, 320-77-24 (oddelek obračun vode).
________________________________________________________________________________________________________
E-računi - prijazni do okolja, udobni za uporabnike, učinkoviti za podjetja

V Mariborskem vodovodu se zavedamo družbene odgovornosti do okolja. S prilagajanjem podjetja   brezpapirnemu (elektronskemu)  poslovanju dosegamo troje:  prijaznost do okolja,  udobnejše poslovanje za naše uporabnike in učinkovitejše  poslovanje za podjetje in partnerje. Od začetka leta 2012 podpiramo  "brezpapirni račun" za naše storitve obračuna vodarine preko varne in zanesljive storitve spletnega bančništva.Uporabnikom spletnega bančništva omogočamo enostavno in udobno plačevanje računov vodarine s klikom brez vnašanja ali prepisovanja podatkov.Tudi Vi lahko veliko storite pri ohranjanju narave, s spletnim arhivom  povečate preglednost nad vašimi stroški  in pri tem še prihranite pri času ...   Postanite uporabnik e-računov!  več...
________________________________________________________________________________________________________

Pitniki za male živali
V letošnjem vročem poletju nismo pozabili na naše male prijatelje ...
 

________________________________________________________________________________________________________
Ta spletna stran je prilagojena slepim in slabovidnim.

__________________________________________________________________________________________________
Maribor, 13.2.2014

 

Kakovost pitne vode

Eden izmed osnovnih ciljev Mariborskega vodovoda j.p. d.d. je zagotavljanje skladne in ustrezne pitne vode. V te namene se redno izvaja tudi notranji nadzor nad kvaliteto pitne vode. Notranji nadzor se vrši v sodelovanju z Zavodom za zdravstveno varstvo Maribor, ki dnevno jemlje vzorce pitne vode.